عمومی

OSPFv3 در سیسکو


اجرای OSPFv3

مسیریابی بسته ها به شبکه های مسیریابی گفته می شود

این مسیرها به دو کلاس استاتیک و پویا تقسیم می شوند

مسیریابی استاتیک:

این می تواند برای دستیابی به مسیریابی مسیریابی به روتر یا مقصد و انجام مسیریابی در شبکه مورد استفاده قرار گیرد.

*: اجرای ساده و راحت

*: این نوع برای شبکه های بزرگ توصیه نمی شود

مسیریابی پویا:

با یک سری پروتکل های مسیریابی به دو دسته IGP و EGP تقسیم می شویم ، می توانیم مسیریابی را بطور خودکار برای ما در شبکه انجام دهیم.

این پروتکل ها نحوه انتخاب ارتباط بین روتر و بسته های مسیر را انتخاب می کنند و بهترین مسیر انتخاب می شود.

IGP:

میانبر پروتکل دروازه داخلی

به پروتکل های در حال اجرا در AS (سیستم مستقل)

مانند EIGRP ، داعش ، OSPF ، …

پوند مصر:

میانبر پروتکل دروازه خارجی

این شامل پروتکل هایی است که مسیریابی را از طریق اینترنت و WAN انجام می دهند و AS را به یکدیگر متصل می کنند.

*: اصطلاح AS به روترهایی است که در یک باند کار می کنند

کلاس پروتکل IGP

پروتکل های IGP به سه دسته مختلف تقسیم می شوند:

وکتور فاصله:

پروتکل های پیاده سازی ساده ، محدودیت ها و قابلیت های کم ، VLSM براق و بدون پشتیبانی و جدول مسیریابی سریع و کم سرعت مانند RIPv1 و IGRP پر می شوند

حالت پیوند:

برای پروتکل های پیشرفته تر اجرای ، قابلیت ها و عملکرد بیشتر ، بسیاری از پروتکل های سریع و سطح بالایی از همگرایی شبکه

VLSM و پشتیبانی مداوم

مانند OSPF ، EIGRP و RIPv2

ترکیبی:

پروتکل هایی که قابلیت های دو بخش فوق را در بر می گیرد

بسیاری از ویژگی های دیگر علاوه بر اجرای ساده

م:

میانبر تا فاصله اداری

پروتکل های مسیریابی شامل عددی به نام فاصله اداری هستند که قابلیت اطمینان پروتکل مسیریابی را تعیین می کند.

هرچه مقدار پایین تر باشد ، پروتکل مسیریابی قابل اطمینان تر است

متصل: 0

آهنگ ثابت: 1

EIGRP: 90

IGRP: 100

OSPF: 110

داعش: 115

ریپ: 120

در شبکه اگر دو پروتکل مسیریابی روشن باشد ، یکی OSPF و دیگری RIP است

چه پروتکل مسیریابی روی شبکه انجام می شود ؟!

خوب معلوم است که OSPF

حالا چرا ؟!

زیرا فاصله اداری کمتر از RIP است.

مقیاس:

مسیری که برای رسیدن به روتر هاپ یا متریک در نظر گرفته شده است

OSPFv3:

نسخه جدید OSPF با نام OSPFv3 مانند نسخه قبلی OSPFv2 پروتکل مسیریابی حالت لینک است.

اطلاعات مسیریابی در جدول مسیریابی مسیریابی به شبکه از طریق پیامهایی به نام LSA ارسال می شود که به معنی اختصار تبلیغات دولتی پیوند است. این اطلاعات در جدولی به نام LSDB ذخیره می شود که نشانگر پیوند پایگاه داده پیوند است.

با اجرای الگوریتم Discta ، مسیرها و مسیرهای اولویت در جدول مسیریابی روتر قرار می گیرند.

انواع بسیاری از LSA در OSPF موجود است ، به شرح زیر:

LSA نوع 1 (روتر LSA)

ایجاد شده توسط همه روترها و حاوی اطلاعات مربوط به لینک شبکه

LSA Type 2 (شبکه LSA)

توسط روتر DR حاوی اطلاعات شبکه حمل و نقل عمومی شناسایی شده است

LSA نوع 3 (تابستانی LSA)

آنها توسط روترهای ABR بین مناطق تبادل می شوند

LSA نوع 4 (خلاصه ASBR)

توسط روترهای ABR برای رسیدن به جاده های خارج از منطقه

LSA نوع 5 (LSA خارجی)

با روترهای ABR برای دسترسی به روترهای ASBR

LSA نوع 6 (عضویت گروهی)

به پروتکل MOSPF که در مورد آن بحث می کنیم مربوط نیست

LSA نوع 7 (NSSA خارجی)

توسط روترهای ASBR در مناطق NSSA برای جاده های خارج از OSPF

LSA Type 8 (لینک محلی در OSPF)

همه روترها حاوی اطلاعات مربوط به پیوندهایی در شبکه هایی هستند که OSPFv3 دارند

LSA نوع 9 (محرمانه OSPF)

توسط همه روترهای منطقه

بیایید به اجرای OSPFv3 در شبکه IPv6 بپردازیم

سناریوی ما به شرح زیر است:

پیش نیازهای فعال سازی OSPFv3:

*: فعال سازی unicast IPv6

IPv6 در رابط های روتر فعال می شود

توجه: در OSPFv3 ، هنگام استفاده از IPv6 ، باید شناسه روتر به صورت دستی مشخص شود زیرا IPv6 یک مقدار 128 بیتی است و شناسه روتر در OSPFv3 ، مانند نسخه قبلی ، 32 بیت است.

اولین روتر R1 را برای فعال کردن مسیریابی غیر IPv6 پیکربندی کنید:

فعال کردن R1 #

ترمینال R1 # پیکربندی کنید

R1 (پیکربندی) # ipv6 – مسیریابی منحصر به فرد

اولین پیکربندی روتر R2 برای فعال کردن مسیریابی یکپارچه IPv6:

فعال کردن R2 #

ترمینال R2 # پیکربندی کنید

R2 (پیکربندی) مسیریابی unicast # ipv6

اولین پیکربندی روتر R3 برای فعال کردن مسیریابی یکپارچه IPv6:

فعال کردن R3 #

پیکربندی R3 # ترمینال

R3 (پیکربندی) مسیریابی unicast # ipv6

تنظیمات IPv6 در رابط های روتر:

فعال کردن R1 #

ترمینال R1 # پیکربندی کنید

R1 (پیکربندی) # fastethernet رابط 0/0

R1 (پیکربندی-اگر) # آدرس ipv6 fe80 :: 1 پیوند محلی

R1 (پیکربندی اگر) # خاموش نمی شود

تنظیمات IPv6 در رابط های روتر:

فعال کردن R2 #

ترمینال R2 # پیکربندی کنید

R2 (پیکربندی) # fastethernet رابط 0/0

R2 (پیکربندی-اگر) # آدرس ipv6 fe80 :: 2 لینک-محلی

R2 (پیکربندی اگر) # خاموش نمی شود

R2 (پیکربندی اگر) #exit

R2 (پیکربندی) fastethernet 2/0 رابط

R2 (پیکربندی-اگر) # آدرس ipv6 fe80 :: 2 لینک-محلی

R2 (پیکربندی اگر) # خاموش نمی شود

تنظیمات IPv6 در رابط های روتر:

فعال کردن R3 #

پیکربندی R3 # ترمینال

R3 (پیکربندی) # رابط سریع اترنت 0/0

R3 (پیکربندی-اگر) # ipv6 addressfe80 :: 1 پیوند-محلی

R3 (پیکربندی اگر) # خاموش نمی شود

تنظیمات آدرس IPv6 برای رابط ها کامل است

ما به بخش اجرای OPSFv3 می رسیم

پیکربندی OS R1 OSPv6:

فعال کردن R1 #

ترمینال R1 # پیکربندی کنید

R1 (پیکربندی) روتر # ipv6 ospf 100

R1 (config-rtr) # روتر-شناسه 1.1.1.3

R1 (config-rtr) #exit

R1 (پیکربندی) # fastethernet رابط 0/0

R1 (پیکربندی اگر) # ipv6 ospf 100 منطقه 1

پیکربندی OSPv6 R2:

فعال کردن R2 #

ترمینال R2 # پیکربندی کنید

R2 (پیکربندی) # ipv6 روتر ospf 100

R2 (config-rtr) # روتر-شناسه 2.2.2.3

R2 (config-rtr) #exit

R2 (پیکربندی) # fastethernet رابط 0/0

R2 (پیکربندی اگر) # ipv6 ospf 100 منطقه 1

R2 (پیکربندی) fastethernet 2/0 رابط

R2 (پیکربندی اگر) # ipv6 ospf 100 منطقه 1

پیکربندی R3 OSPv6:

فعال کردن R3 #

پیکربندی R3 # ترمینال

R3 (پیکربندی) # ipv6 روتر ospf 100

R3 (config-rtr) # روتر-شناسه 3.3.3.5

R3 (config-rtr) #exit

R3 (پیکربندی) # fastethernet رابط 0/0

R3 (پیکربندی اگر) # ipv6 ospf 100 منطقه 1

خوب ، اجرای آن به پایان رسیده است

ما به دستورات عیب یابی و تأیید مراجعه می کنیم

اطلاعات عملکرد روتر OSPF روتر را مشاهده کنید

R1 # نمایش ipv6 ospf 100

R2 # نمایش ipv6 ospf 100

R3 # نمایش ipv6 ospf 10

دستورات محله (روترهای مجاور / مجاور) برای هر روتر

R1 # نشانگر همسایه ipv6 OSPF

همسایه R2 # ipv6 OSPF را نشان دهید

R3 # نشان دادن همسایه ipv6 ospf

انواع LSA و اطلاعات LSDB را مشاهده کنید

نمایش داده های R1 # ipv6 ospf

R2 # نمایش پایگاه داده ipv6 ospf

نمایش داده های R3 # ipv6 ospf

نویسنده: امیر حسین تینگسی احمدی نژاد

جهت دیدن مقالات بیشتردر مجموعه مطالب عمومی کلیک کنید 


منبع خبر: OSPFv3 در سیسکو

مسوولیت کلیه محتوای سایت بر عهده منابع اصلی بوده و بانک مشاغل اینفوجاب هیچ مسوولیتی در قبال محتوا ندارد.

دکمه بازگشت به بالا