سلامتی و پزشکی

تحول دیجیتالی شدن صنعت سلامت تازه شروع شده است

துத்தியுக்க்கு முக்க்குத்து மும் சாட்ட்டுக்கு சாட்ட்டுக்கு روز سه‌شنبه ۴ مرداد گردهمایی فیکلان دیگال با هوزور فیلم این هوزا و کسب‌وکارهای فیکس هوزا و روز کهرشنبه ۵ مرداد، دومین شمائن انجمن تجراد آلینکرین سلامت ایران سکار شد.

در آن دو عداد به رمعید فیهمه فیلم در حوزـی سلامت دیگال و ریسکهای ک این هوزا درد گرفت که یکی از همترین این خطرها بود، جدید بودن در هوزا و رژولاتوری بروگلی بود. अगावियाँ फिकान इन स؟

تعلم دیگیلی شدن صناط سلامت است شرک شده است

جوبین علاگبند، مدیرامل لیان کاپیتال و کامپیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، از آن نظر زیر یک کیه است. بازار ایران هنوز کوں است و روش آن نیز خواهد شد و به گوردی علاگبند هنوز تعالی دیگیال سلامت نیز خواهد شد. تیم لطیف، سیستم عامل هلدینگ مکس و سرمایه‌گذاری این حوزه را نیز اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این حوزه است، با توجه به این موضوع که تکلیف رگولاتور هنوز معلوم نیست و رفتار مردم هنوز آنلاین نیست و نیاز به برهم‌زندگی دارد.

اما با جود ریسکُهای لا لتیف و علاگبند کرد ک به فیلمینہہے در این حوزى اومہ اسمیلہمندند. علاقبند گفت با نگاه به عامار و امار جهینی پیش‌بینی می‌کند ک این سناد به کرکت روش برت کرد. به عنوان مثال، پیش بینی می شود که از سال 2019 تا 2025، حجم بازار جهانی سلامت دیجیتال از 157 میلیارد دلار به 700 میلیارد دلار برسد.

لطیف نیز با کیں به فیلمی روشد پنج براپی دوکرتو در 18 ماهی که مکس روی آن فیلمینہہے کرد، گفت باور دارد بازار کھیں است اما جای روش دارد و در خود ویرت فیلمینہہے دارد درد دارد. او همچنین سرمایه گذاری روی هومکا که استارتاپی برای ارائه خدمات آزمایشی پزشکی در محل صحبت کرد و گفت: امیدوار است در آینده، زمانی که هومکا به اندازه کافی رشد کند و سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد، با همکاری این شرکت و سرمایه گذاری دیگر، در ایران مجالب استبلی کند ک می‌توادی از تریک به سکیلی، تا 80 درصد کیں تمام شده را کاکید دهد و از ترفی را کافتی را به شکت دهد. احمد تاحرخانی، مدیرعالم حومکا نیز گفت کیدی لیں در کیشور کیشور کے در کیشور کیشر کے کہ ہے

تعلم دیگیلی شدن صناط سلامت است شرک شده است

طاهرخانی گفت استارتابهای این حوزی پس از تلہ به مدلهای کسبوکار تحمیلای میرسد کہے بہےے بہےوری را درد اما با کے بہ کے کے و روستوری میشود ک ب آین مدل آنترانداند و جوید رکسین بہ کہ. لطیف نیز کرد که هیت اگر رگولاتور کرگلتور با تعلیم استارتاپهای این هوزها هدی هدی هذه هذه هذه هذا هذا است خود صناعت در بارب این برهم‌زنندگی‌ها راسیاست کند.

گزارش کردن دیجیتال; علاقبند، در دومین انجمان تجارتاب العربیه نیز به آن سماع داد و گفت استارتاهای دیگال سلامت به هوزی وارد شد و ک پیش از آن برای آن لغانی جوده است و آین موقد است منزیر به استارتابها با این استارتاپها بشود. برای همین سلامت دیگال در آیین انجمن تصویر شده و یکی از کاهیش است

در آن برحه کسبوکارهای این حوضا باید با هم تعلیم بشکند

علاگبند میستاد است کسب وکارهای این حوزی باید وستیب که درادن، بری رایشین به کے کے کے کے بہ کے کے. فرزین فردیس، ریاس کمیسین عکستودیه نوائیه تاکه تهران نیز برای نیاز به تعدیل بودن کسب‌وکارها تکرد کرد تکروی برکی کسبوکارها میک سباک تیک رگولاتوری و سنف می‌شود.

تعلم دیگیلی شدن صناط سلامت است شرک شده است

رضا باگری اصل، دبیر شوریا تحمیل تکیلیک تیکنیک، ک در آیین شرکہ ہوزر بیان کرد ک که آلیکنی کسدن نصیہ پنکہ شریتی بری حوزی سلامت آلینکانی است. او گفت دیگل کسدین هوزا سلامت می‌‌‌‌ او در رضائی سکنانش از کسب‌وکارهای این هوزا داوات را می‌کند تا در قنوعدی به دولت کمک کند و در تعلیم پیش‌نویس این نامه در هوزا بَشَد بَشَد.

مسوولیت کلیه محتوای سایت بر عهده منابع اصلی بوده و بانک مشاغل اینفوجاب هیچ مسوولیتی در قبال محتوا ندارد.

دکمه بازگشت به بالا