عمومیکسب و کار های برتر ایجی مارکت

نمونه سوالات اطلاعات عمومی استخدامی آموزش و پرورش

دانلود جزوه و نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش بهترین پیشنهاد برای  تمامی افرادی که می خواهند با سوالات استخدامی به خوبی آشنا شوند و سطح علمی خود را افزایش دهند. با استفاده از جزوه و سوالات اطلاعات عمومی استخدامی دیگر نیاز به خواندن جزوه ها و کتاب های قطور و گران  قیمت ندارید. شما با استفاده از دانلود این مجموعه به راحتی می توانید با مطالعه جزوه و پاسخ به سوالات موجود در آن مطالب آموزنده بسیار زیادی را بیاموزید.

شما تنها با استفاده از نمونه  سوالات موجود در این مجموعه می توانید نمره قابل قبولی را در آزمون های استخدامی کسب کنید، اما اگر خواهان کسب نمره بسیار بالایی در این درس هستید، بهتر است پیش از پاسخ به نمونه سوالات این مجموعه، جزوه ای که فایل آن همراه با نمونه سوالات در اختیار شما قرار خواهد گرفت را به خوبی مطالعه نمایید. بعد از مطالعه جزوه خواهید دید که عملکرد و آمادگی زیادی برای شرکت در آزمون استخدامی را خواهید داشت، اما  بهتر است جهت آشنایی بیشتر با سوالات روز امتحان، از نمونه سوالات تستی این مجموعه نیز به خوبی بهره ببرید. زیرا این سوالات به گونه ای طراحی شده اند که با مطالب و تسلط کامل بر آن ها، در روز امتحان شاهد موفقیت خود خواهید بود.

از آنجا که نمونه  سوالات موجود در این مجموعه، در برگیرنده سوالات سالیان پیشین آزمون استخدامی هستند، بنابراین این سوالات به شما کمک بسیار زیادی جهت آشنایی با سوالات روز امتحان خواهد کرد. به این ترتیب از میزان اضطراب و نگرانی شما در حیم امتحان کاسته خواهد شد. زیرا دیگر نگرانی بابت آشنا نبودن با تیپ سوالات نخواهید داشت.

استفاده از دانلود جزوه و سوالات اطلاعات عمومی استخدامی بهترین گزینه برای افرادی که به دلیل کمبود وقت، فرصت کافی برای خواندن کتاب  ها و جزوه های قطور و پرحجم ندارند، است. امروز یکی از بهترین روش ها برای آشنایی با سوالات اطلاعات عمومی استخدامی استفاده از نمونه سوالات سالیان گذشته این آزمون است. دانلود پکیج درسی جزوه و سوالات اطلاعات عمومی استخدامی شامل مجموعه ای از سوالات پرتکرار در آزمون اطلاعات عمومی استخدامی سراسر کشور است.

سوالات استخدام اطلاعات عمومی- بخش قانون اساسی

    همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در چه زمانی برگزار شد ؟

    فروردین 1368

    مرداد 1368

    شهریور 1368

    بهمن 1368

گزینه 2 صحیح می باشد

    رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ………………….. انتخاب می شود ؟

    با حکم مقام معظم رهبری

    با رای اکثریت اعضای مجمع

    با تایید شورای نگهبان

    انتخاب بر اساس قدمت در مجمع تشخیص

گزینه 1 صحیح می باشد

    مطابق قانون اساسی شرط اجتهاد برای همه مقامات زیر الزامی است به جز …..

    رییس سازمان بازرسی کل کشور

    رییس قوه قضاییه

    دادستان کل کشور

    رییس دیوان عالی کشور

گزینه 1 صحیح می باشد

    کدام مورد طبق قانون اساسی صحیح می باشد ؟

    در تعارض اعمال حق با منافع عمومی , اعمال حق مقدم تر است

    اجرای مجازات مچون حکم مجازات , باید منطبق با قانون باشد

    در تعارض اضرار به غیر با منافع عمومی , منافع عمومی مقدم تر است

    اعمال حق , حتی اگر به دیگری اسیب برساند بلامانع است .

گزینه 2 صحیح می باشد

    طبق قانون اساسی اموال عمومی که از قاصبین مسترد می شود , در اختیار چه کسی قرار می گیرد و چگونه صرف می شود ؟

    افرادی که جکومت صلاح بیند تا بریات کنند

    حکومت اسلامی تا مطابق مصارف عامه صرف شود

    نهاد های خیریه تا در جهت مصالح عامه مصرف شوند

    ولی فقیه تا در جهت امور دینی صرف شود

گزینه 2 صحیح می باشد

    کدام انتخابات با نظازت شورای نگهبان انجام نمی شود ؟

    خبرگان رهبری

    شورا های اسلامی

    ریاست جمهوری

    همه پرسیی

گزینه 2 صحیح می باشد

    تصویب قانون مربوط به شرایط و نحوه انتخاب خبرگان رهبری با کدام مرجع است ؟

    مجمع تشخیص مصلحت نظام

    مجلس شورای اسلامی

    شورای نگهبان

    خبرگان رهبری

گزینه 4 صحیح می باشد

    حداکثر مدتی که می توان برای یک وزارتخانه سرپرست تعیین کرد کدام است ؟

    45 روز

    15 روز

    سه ماه

    1 ماه

گزینه گزینه 3 صحیح می باشد

    مطبوعات تا چه حدی آزادی بیان دارند ؟

    مخل مبانی اسلام نباشد

    طبق مصالح کلی نظام باشد

    مطابق مصالح عموم مردم باشد

    مخل مبانی مذهب رسمی نباشد .

گزینه  1 صحیح می باشد

    دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام مورد فعالیت دارد ؟

    رییس قوه قضاییه

    نهاد ریاست جمهوری

    وزارت امور اقتصاد و دارایی

    مجلس شورای اسلامی

گزینه 4 صحیح می باشد

    تفسیر قانون عادی در جمهوری اسلامی با کدام مقام می باشد ؟

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی

    هیات وزرا

    قضات دیوان عالی کشور

    اعضای شورای نگهبان

گزینه 1 صحیح می باشد

    سازمان انرژی اتمی زیر نظر کدام نهاد یا مسول می باشد ؟

    رییس جمهوری

    معاون اول رییس جمهوری

    شورای عالی امنیت

    مجلس

گزینه 1 صحیح می باشد

    بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری در کدام زمینه حق قانون گذاری دارد ؟

    فقط در خصوص مسایل مربوط به تعداد و شرایط خبرگان (ایین نامه داخلی)

    در همه امور بر اساس قانون اساسی می تواند قانون گذاری نماید

    قوانین مربوط به خبرگان را می تواند با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت تصویب کند

    در هیچ امری حق قانون گذاری ندارد و در صورت لزوم مجلس شورای اسلامی باید اقدام کند .

گزینه 1 صحیح می باشد .

    مطابق قانون اساسی شرط اجتهاد برای همه مقامات زیر الزامی است به جز …………..

    رییس سازمان بازرسی کل کشور

    رییس دیوان عالی کشور

    رییس قوه قضاییه

    دادستان کل شور

گزینه 1 صحیح می باشد

    با توجه به اینکه « نفی سلطه گری و سلطه پذیری » مورد توجه و تاکید قانون اساسی کشورمان است کدام مورد صحیح می باشد؟

    استقرار هر گونه پایگاه نظامی در کشور ممنوع است , مگر بعنوان استفاده صلح آمیز

    اعقاد قرارداد های بین المللی از صلاحیت های انحصاری شورای امنیت ملی است .

    استخدام کارشناسان خارجی و قرض و استقراض خارجی , مطلقا ممنوع است .

    انعقاد هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع کشور شود ممنوع است .

گزینه 4 صحیح می باشد .

    مجلس شورای اسلامی به ترتیب و از کدام صورت می تواند اختیار قانون گذاری را به کس دیگری تفویض کند ؟

    بروز اختلاف با شورای نگهبان – مجمع تشخیص مصلحت نظام

    در موارد ضروری با تایید شورای نگهبان – کمیسون داخلی و دولت

    با تایید شورای نگهبان – مجمع تشخیص مصلحت نظام

    در موارد ضروری – کمیسون های داخلی خود

گزینه 4 صحیح می باشد

    سازمان انرژی اتمی در مقابل کدام نهاد مسول می باشد ؟

    رهبری

    رییس جمهور

    مجلس شورای اسلامی

    شورای امنیت ملی

گزینه 2 صحیح می باشد

    در جلسه ی هیت دولت با حضور رییس جمهور کدام مورد حق رای نخواهند داشت ؟

    معاون اول رییس جمهور

    رییس جمهور

    وزرا

    شهردار

گزینه 4 صحیح می باشد

    رسیدگی به اتهام رییس جمهور در مورد جرایم عادی در کجا بررسی می شود ؟

    دادگاه ویژه

    دادگاه عمومی

    دیوان عالی کشور

    مجلس

گزینه  2 صحیح میباشد

    کدام یک از احکام قانونی زیر در ایران مطلق نیست ؟

    شکنجه ممنوع است

    حکومت نظامی ممنوع است .

    تفتیش عقاید عمومی ممنوع است

    فرش بنا ها و اموال دولتی غیر منحصر به فرد ممنوع است

گزینه 4 صحیح می باشد

    تفسیر قانون عادی در نظام جمهوری اسلامی با کدام مقام ( مقامات) است ؟

    هیات وزیران

    اعضای شورای نگهبان

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی

    قضات دیوان عالی کشور

گزینه 3 صحیح می باشد

    جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور چه تعداد از نمایندگان رسمیت می بابد ؟

    یک سوم

    دو سوم

    سه چهارم

    اکثریت مطلق حاضرین

گزینه 2 صحیح می باشد

    اعتبار نامه منتخبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کدام مقام صادر می کند ؟

    وزارت کشور

    شورای نگهبان

    استانداران حوزه انتخابی

    با هماهنگی وزارت کشور هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان

گزینه 1  صحیح می باشد

    دوره فعالیت شورای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل چند سال می باشد ؟

    3

    4

    5

    6

گزینه 2 صحیح می باشد .

    بر اساس قانون اساسی کدام یک از موارد زیر از وظایف مقام معظم رهبری است ؟

    تایید و دریافت استوار نامه سفرای ایران با سایر کشور ها

    امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی

    امضای تعهد نامه ها قرار داد های ایران با سایر کشور ها

    حل اختلاف بین قوای 3 گانه

گزینه 4 صحیح میباشد

    مرجع رسیدگی شکایت های مردم نسبت به آیین نامه ها,ماموران و یا دستگاه های دولتی کدام تشکیلات می باشد ؟

    دیوان عالی کشور

    دیوان عدالت اداری

    دیوان رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

    دادگستری کل استان تهران

گزینه 2 صحیح می باشد

اطلاعات عمومی از تاریخ ایران و جهان

    کتب معروف « قلب قران» و « گناهان کبیره» از کدامیک از بزرگان انقلاب اسلامی است ؟

    حجت اللاه سید احمد خمینی

    ایت اللاه طالقانی

    ایت اللاه بهشتی

    ایت اللاه دستغیب

گزینه 4 صحیح می باشد .

    تنها جنگی که حضرت علی(ع) به واسطه جانشینی پیامبر در مدینه , در ان شرکت نکرد کدام است ؟

    تبوک

    احد

    خندق

    بدر

گزینه 1 صحیح می باشد

    چرا انگلیسی ها مسله ی « دولت مستقل عربی در منطقه خلیج فارس » را مطرح کردند ؟

    کشته شدن رزم آرا به دست فداییان اسلام

    اوج گیری جنبش های ملی شدن صنعت نفت

    صدور اعلامیه های شدید الحن قوام

    استعفای مصدق در 25 تیر 1331

گزینه 2 صحیح می باشد .

    خیانت کدام دولت موجب بروز اختلاف در میان سران نهضت جنگل و شکست انان شد ؟

    انگلستان

    ایران

    روسیه

    فرانسه

گزینه 3 صحیح می باشد .

    امیر کبیر در دوره صدارت با انتشار اعلامیه ای از صاحب نظران خواست تانظر خود را درباره ……………. اعلام کند .

    اعزام دانشجو به انگلستان برای تحصیل علوم و فنون

    حذف القاب و عناوین فرمایشی درباریان

    اصلاح امور کشوری و لشکری

    قطع نفوذ و سلطه ی دولت های بیگانه

گزینه 2 صحیح می باشد /

    شیوه ی مهار جنبش های شیعی خلفای عباسی قبل ا ز مامون , به زمان وی چه تفاوتی داشت ؟

    سرکوب نظامی –دعوت امام رضا به ولایت مهدی با تزویر

    ایجاد اختلاف میان ارکان جنبش ها – پشتیبانی از جنش ها

    مشارکت دادن ایرانی ها در جنبش – سفر های مخفیانه به بغداد

    انتقال مستمر ثروت به مرکز خلافت – عزل و نصب نیرو های شیعه

گزینه 1 صحیح می باشد .

    مهمترین نتیجه رسمی شدن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی جه بود ؟

    با اینکار او توانست بر تعدادی از قبایل ترک ایران مسلط شود .

    با اینکار او توانست یک دولت متمرکز و نیرومند در ایران ایجاد کند .

    زمینه تقویت سپاه ایران در مقابل ازبکان و عثمانی را فراهم کرد .

گزینه 1 صحیح می باشد .

اطلاعات عمومی بین المللی -دانش استخدام

    یونسکو نام اختصاری کدام یک از سازمان های زیر می باشد ؟

    سازکان بین المللی کار

    سازمان علمی و فرهنگی تربیتی سازمان ملل متحد

    سازمان خوار بار کشاورزی

    سازمان بین المللی اضطراری سازملل متحد برای کودکان

گزینه 2 صحیح می باشد

    اخرین حضور رییس جمهور ایران در سازمان ملل متحد در چه سالی و برای چه موضوعی بوده است ؟

    1388- اجلاس سالیانه مجمع عمومی

    1388- کنفرانش حقئق بشر

    1389 – کنفرانس خلع سلاح هسته ای در خاورمیانه

    1389- کنفراتس بازنگری NPT

گزینه 1 صحیح می باشد

    در مراسم روز ملی هسته ای سال 1389 از کدام دستاورد جدید رونمایی شد ؟

    تولید قرص ,میله و مجتمع سوخت هسته ای اصفهان (FMP)

    غنی سازی اورانیوم 3.5 درصد در بوشهر

    نصب و راه اندازی 6000 سانتریفیوژ در نطنز

    نسل سوم سانتریفیوژ ها و اولین نمونه سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران

گزینه 4 صحیح می باشد

    تهران در اواخر اردیبهش 89 میزبان کدام اجلاس بین المللی بود ؟

    خلع سلاح هسته ای

    غیر متعهد ها

    گروه 5+1

    اکو

گزینه 1 صحیح می باشد

    افق چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در چه سالی است ؟

    1400

    1402

    1404

    1408

گزینه 3 صحیح می باشد

    برگزار کننده مراسمات دینی در تمدن ایلام چه نامیده اند ؟

    انسی

    اتن

    شاتن

    مغ

گزینه 3 صحیح می باشد.

دکمه بازگشت به بالا