عمومیکسب و کار های برتر ایجی مارکت

نحوه دریافت مهریه در طلاق توافقی

اما آنچنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر جدایی و  مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با ایام زناشویی توافق دارند کما این که اگر توافقی در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سرانجام نخواهد رسید. مهمترین موضوع در طلاق توافقی تعیین تکلیف مهریه  است. زوجین باید در مورد مهریه به توافق کامل رسیده باشند در مورد هر آنچه آن ها به تفاهم رسیده باشند رای دادگاه بر مبنای آن صادر می شود لذا این که زوجه بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد یا تمام آن را دریافت کند یا زوجین چه شرایط پرداختی را بین هم توافق کنند در گواهی عدم امکان سازش در (رای طلاق توافقی) ذکر می شود و بدیهی است که در صورت نپرداختن آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود دارد.

مهریه در طلاق توافقی چگونه دریافت میشود؟ - ملکی اداری

مثلا به این نمونه توافق که چندی قبل توسط گروه وکلای پارسای علی رغم تلاش برای سازش زوجین انجام شد توجه کنید:

زوجه در قبال طلاق خلع از کل مهریه سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی مقدار 240 سکه را بذل کرد و در خصوص الباقی مهریه یعنی 110 سکه تمام بهار آزادی توافق شد که زوج در دفترخانه طلاق 350 میلیون تومان معادل 30 سکه تمام بهار آزادی به زوجه بدهد و مقدار 80 سکه باقی مانده هر سه ماه یک سکه به زوجه پرداخت شود ….

با این توضیح هر توافقی را می توان در خصوص مهریه در طلاق توافقی اعمال کرد. مثلا میتوان علی رغم اینکه مهریه در سند ازدواج سکه است در توافق آنرا به وجه نقد تبدیل کرد و اقساط توافقی قرار داد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد یا در مثال دیگر مهریه سکه در عقدنامه به این صورت توافق شود که بجای آن فلان آپارتمان به زوجه انتقال یابد و یا هر مال دیگر

نکته مهم این است که توافق مهریه اصولی و درست توسط نگارش شود به این نمونه چندی پیش بین زوجینی نوشته شده بود توجه فرمایید:

مهریه مندرج در سند نکاحیه 314 سکه تمام بهار آزادی به انضمام هزینه حج تمتع توافق شد که تمام سکه ها 3 دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی… و نشانی… تا قبل از اجرای صییغه طلاق به زوجه انتقال رسمی یابد و زوجه هزینه حج تتمع را در ازای طلاق خلع بذل میکند و زوج قبول بذل میکند. بسیاری از شما در صورت وقوع مشکل حقوقی به دنبال این هستید که در درجه ی اول زوایای مشکل خودتان را با یک مشاوره حقوقی بسنجید.

طلاق در دوران عقد و مطالبه مهریه

منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است آنچه از دیدگاه قانون برای طلاق  اهمیت دارد زناشویی به معنای خاص بین زوجین است اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد تمام مهریه به زن (زوجه) تعلق می گیرد و دیگر توافق آن هاست که راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ کنند.

اگر بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد تا قبل از طلاق زن می تواند همه مهریه را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زن مستحق نصف آن خواهد بود لذا در این جا نیز علی رغم این که بر طبق قانون و شرع، زن مستحق نصف مهریه است بستگی به توافق زوجین دارد که بخواهند در راستای طلاق و مهریه چه تصمیمی در خصوص آن بگیرند. اعم از این که زوجه غیر مدخوله (باکره) بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد و یا با توافق تمام یا قسمتی را دریافت کند.

رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در 3 ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد.

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق  را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع را ثبت می کند پس از رجوع زن به مابذل مثل مهریه، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد

و در این راستا رجوع زوجه به اطلاع زوجه رسانده میشود در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند.اما پس از گذشتن مدت عده زوجه به هیچ عنوان به آنچه بذل کرده نمی تواند رجوع کند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر از بابت  مهریه در طلاق چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد. اگر قبوض اقساطی توسط دفترخانه طلاق صادر شده باشد و مرد پرداخت نکند با مراجعه خانم به دفتر طلاق اجراییه صادر میشود

نکته: بر طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده صرفا تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه می بایستی اموالی را از زوج به دادگاه یا ادراه ثبت اسناد معرفی کند.

البته در دوران آقای رئیسی و محسنی اژه ای با توجه به بخشنامه های صادره حکم جلب به راحتی صادر نمیشود. مضافا بر اینکه قبلا اینگونه بود که روجه می توانست مستقیم به دادگاه دادخواست مهریه بدهد ولی الآن اول از طریق اداره ثبت اسناد و صدور اجراییه مهریه درخواست میشود.

از آن جا که در طلاق توافقی ملاک برای دادگاه خانواده، توافق زوجین است. در این راستا زوجین متقاضی طلاق، می توانند در خصوص مهریه هر نوع توافقی داشته باشند مثل این که مهریه در قبال طلاق بخشیده شود و یا کامل پرداخت شود و یا مهریه قسطی در طلاق توافقی انجام شود به نحوی که قسمتی از آن و حتی می توان توافق کرد که مهریه به صورت چک یا ماهانه پرداخت شود محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و همانطور که گفته شد آنچه برای دادگاه اهمیت دارد توافق زن و شوهر است.

اما در مورد مهریه قسطی در طلاق توافقی چند نکته حائز اهمیت است:

اگر پرداخت تعدادی از مهریه به بعد از طلاق موکول شده باشد، ازدواج مجدد زوجه مانع استحقاق دریافت مهریه قبلی او نیست. در طلاق توافقی هم ، زوجه حق مهریه دارد ؛ با این حال ، تعیین مهریه در طلاق توافقی ، به این صورت است که زوجین با توافق همدیگر می توانند میزان مهریه زن را مشخص کرده و توافق کنند که مرد ، با پرداخت چه میزان از مهریه ، حاضر به طلاق دادن زوجه است . نحوه مطالبه مهریه ، به این صورت است که متن توافقنامه به انضمام دادخواست طلاق ، به دادگاه ارائه شود .

زمانی که هر یک از زوجین بخواهند از دیگری جدا شوند ، می توانند به سه روش این امر را عملی نمایند . در حالت اول ، مرد درخواست طلاق کرده و در حالت دوم ، زن متقاضی طلاق از همسر است . اما گاهی هم هر دوی ایشان متقاضی جدایی هستند که به آن ، طلاق توافقی گفته می شود . دادگستری تهران در مورد فروش دخانیات توسط برخی از فروشگاه های آنلاین و پلتفرم های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تذکر داد.

اما گاهی این سوال نیز مطرح می شود که اگر زن ، بخواهد با شوهر خود به توافق رسیده و از وی جدا شود ، آیا می تواند مهریه خود را هم مطالبه کند یا خیر ؟ پاسخ به این سوال ، از این جهت مهم است که در طلاق توافقی ، معمولا زوجه ، در قبال بخشیدن مقداری از مهریه خود ، شوهر را راضی به طلاق یا جدا شدن می کند . به همین دلیل ، آشنایی با نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی ، به طرفین این امکان را می دهد که حقوق قانونی خود را به نحو بهتری استیفا کنند .

 

 

دکمه بازگشت به بالا