عمومیکسب و کار های برتر ایجی مارکت

اطلاعاتی درباره برج خنک کننده ساختمانی

برج خنک کننده ساختمانی دستگاهی است که برای کاهش دمای آب گرم در سیستم های تهویه مطبوع ساختمانی استفاده می شود. این دستگاه از طریق تبخیر بخشی از آب گرم، گرمای آب باقیمانده را به هوای گرم منتقل می کند. برج های خنک کننده ساختمانی در انواع مختلفی تولید می شوند، اما همه آنها بر اساس یک اصل اساسی کار می کنند.

اجزای اصلی برج خنک کننده ساختمانی عبارتند از:

 • کویل: کویل یک سری لوله است که آب از طریق آن جریان می یابد.
 • پمپ: پمپ آب را از طریق کویل به حرکت در می آورد.
 • توزیع کننده آب: توزیع کننده آب را به طور یکنواخت در سطح کویل پخش می کند.
 • فن: فن هوا را به داخل برج دمیده می کند.
 • دریچه هوا: دریچه هوا جریان هوا را از طریق برج کنترل می کند.

عملکرد برج خنک کننده تراکمی ساختمانی به شرح زیر است:

 1. آب گرم از طریق کویل جریان می یابد.
 2. فن هوا را به داخل برج دمیده می کند.
 3. هوای گرم با آب گرم تماس پیدا می کند.
 4. گرمای آب گرم به هوای گرم منتقل می شود.
 5. آب گرم خنک می شود.
 6. آب خنک شده از کویل خارج می شود.

میزان تبخیر آب در برج خنک کننده ساختمانی توسط عوامل مختلفی از جمله دمای آب ورودی، دمای هوا، رطوبت هوا و سرعت هوا تعیین می شود.

برج های خنک کننده ساختمانی در دو نوع اصلی جریان متقاطع و جریان مختلط تولید می شوند.

برج های خنک کننده جریان متقاطع

در برج خنک کننده جریان مخالف، آب از بالای برج به صورت جریان آزاد به سمت پایین می ریزد و هوا نیز همزمان از کنار دستگاه به صورت افقی وارد می شود.

برج های خنک کننده جریان مختلط

در برج های خنک کننده جریان مختلط، آب از بالای برج به صورت جریان آزاد به سمت پایین می ریزد و هوا نیز همزمان از پایین به صورت عمودی وارد می شود.

انتخاب برج خنک کننده ساختمانی

برای انتخاب برج خنک کننده ساختمانی باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت، از جمله:

 • ظرفیت مورد نیاز: ظرفیت برج خنک کننده نشان دهنده مقدار آبی است که می تواند در یک ساعت خنک شود.
 • راندمان: راندمان برج خنک کننده نشان دهنده میزان کاهش دمای آب در یک برج خنک کننده است.
 • ارتفاع: ارتفاع برج خنک کننده نشان دهنده فضایی است که برای نصب برج خنک کننده مورد نیاز است.
 • عرض: عرض برج خنک کننده نشان دهنده فضایی است که برای نصب برج خنک کننده مورد نیاز است.
 • عمق: عمق برج خنک کننده نشان دهنده فضایی است که برای نصب برج خنک کننده مورد نیاز است.
 • نوع پکینگ: نوع پکینگ برج خنک کننده نشان دهنده سطح تماس بین آب و هوا در برج خنک کننده است.
 • نوع فن: نوع فن برج خنک کننده نشان دهنده نحوه دمیدن هوا توسط فن به داخل برج خنک کننده است.
 • سرعت هوا: سرعت هوا در برج خنک کننده نشان دهنده میزان جریان هوا در برج خنک کننده است.

مزایای برج خنک کننده ساختمانی

 • کاهش دمای آب گرم در سیستم های تهویه مطبوع ساختمانی
 • افزایش کارایی سیستم های تهویه مطبوع ساختمانی
 • کاهش مصرف انرژی در سیستم های تهویه مطبوع ساختمانی

معایب برج خنک کننده ساختمانی

 • می توانند باعث آلودگی هوا شوند
 • نیاز به نگهداری و تعمیر منظم

کاربردهای برج خنک کننده ساختمانی

برج های خنک کننده ساختمانی در انواع مختلفی از ساختمان ها استفاده می شوند، از جمله:

 • ساختمان های مسکونی
 • ساختمان های تجاری
 • ساختمان های اداری
 • ساختمان های آموزشی
 • ساختمان های درمانی

نتیجه گیری

برج های خنک کننده ساختمانی دستگاهی ضروری برای کاهش دمای آب گرم در سیستم های تهویه مطبوع ساختمانی هستند. این دستگاه ها می توانند باعث افزایش کارایی سیستم های تهویه مطبوع ساختمانی و کاهش مصرف انرژی شوند.

دکمه بازگشت به بالا