عمومیکسب و کار های برتر ایجی مارکت

میزان مالیات عملکرد چقدر است؟

مالیات قسمتی از درآمد های دولت بوده که از مشمولان دریافت می شود. دولت با درآمد حاصل از مالیات های عمومی مخارج خود را تامین کرده و سعی می کند کمتر وابسته به درآمد ناشی از انرژی های تجدید نشدنی مانند نفت و گاز باشد چرا که این منابع یک روزی تمام میشوند و دولتها باید بتوانند برنامه ریزی درستی در استفاده از آنها داشته باشند .

مالیات قطعی شرکت ها همانطور که از نامش پیداست مالیاتی است که از نحوه عملکرد شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و موسسات تجاری و دارای درآمد اخذ میشود. شرکتها طبق قانون موظف هستند کلیه مراودات مالی خود را در دوره های مشخصی در دفاتر مالی و قانونی ثبت کرده و این مراودات مالی شامل سود و زیان حاصل از داد و ستد هم می باشد .

با مشخص شدن مقدار خالص و واقعی سود شرکتها و کسر کلیه هزینه ها اعم از هزینه های تولید، دستمزد، مواد اولیه و بسیاری دیگر از آن به میزان تا 25 درصد از سود آن را دریافت میشود که اصلاحا مالیات عملکرد نامیده میشود. بررسی و تعیین میزان این مالیه ها بر اساس اظهارنامه ارسال شده توسط مودیان صورت گرفته و سازمان مربوطه بر اساس اظهارنامه ارسال شده و اسناد و مدارک پیوست آن که قانونا باید ارسال شود میزان این نوع مالیه ها را تعیین کرده و مودیان در موعد مشخصی موظف به پرداخت میشوند.

مالیات عملکرد چگونه محاسبه می شود؟

بعد از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم گردید باید به میزان 25% رقم سودخالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود. در پایان دوره مالی، ابتدا کلیه درآمدها و هزینه ها به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند. اگر مانده حساب خلاصه سود و زیان به صورت بستانکار باشد به معنی سود است و از این بابت باید ثبت حسابداری ذیل انجام شود:

 • خلاصه سود و زیان 
 • تقسیم سود

اولین اقدامی که در خصوص حساب موقت و واسطه تقسیم سود باید انجام شود، محاسبه و پرداخت مالیات است. بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد به میزان 25% سود خالص است که پس از محاسبه باید به صورت ذیل ثبت شود:

لازم به ذکر است که مبلغ فوق باید در اظهارنامه مالیاتی مربوطه درج شده و همزمان مبلغ آن نیز به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد. در این خصوص، معمولا شرکتها اقدام به صدور یک فقره چک به تاریخ 31/04/..13 می نمایند و تحویل اداره مالیاتی شهرستان مربوطه می دهند.در خصوص چک مربوطه باید حساب اسناد پرداختنی بستانکار گردد. نکته مهم این است که با توجه به قطعی نشدن مالیات، پرداختی مزبور باید به عنوان پیش پرداخت مالیات و به شرح ذیل ثبت شود:

پیش پرداخت مالیات

مالیات بر درآمد یکی از انواع مالیات هایی است که تمامی مشاغل و اصناف ملزم به پرداخت آن هستند و دولت آن را مطالبه  می کند. اما مالیات مشاغل یکی از انواع مالیات بر درآمد است که از جمله مالیات های مستقیم محسوب  می شود. ما در این مقاله در موضوعاتی مثل صاحبان مشاغل و دسته بندی آن ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و روش های تشخیص آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

قسمت 176: مالیات مشاغل

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)

صاحبان مشاغل در واقع افرادی هستند که صاحب شغلی هستند و در یک صنف خاص فعالیت می کنند.فعالیت این افراد به شکل حقیقی است و درآمدی را برای خود کسب  می کنند. این نوع از مالیات به همه صاحبان مشاغل و کسبه تعلق می گیرد و به طور خلاصه بخشی از درآمد کسب و کارها و مشاغل باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود.

هر کسب و کاری ممکن است مشمول قانون مالیات بر درآمد مشاغل قرار گیرد اما برای تشخیص این موضوع چه باید کرد؟ در چنین مواقعی لازم است گزارش های مالی و یا اظهارنامه مربوطه به سازمان مالیاتی ارائه شود تا این سازمان درباره مالیاتی که باید توسط یک کاسب پرداخت شود اظهار نظر کند. صاحبان مشاغل از نظر وظایفی که در قبال اداره امور مالیاتی دارند شامل سه گروه می شوند که ما سعی کردیم آن ها را برای شما تشریح نماییم. همچنین شما برای دریافت جزئیات بیشتر  می توانید صفحه را مطالعه نمایید.

با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از چالش هایی که افراد با آن روبه رو هستند نحوه ی پیدا کردن لیست شناسه کالا و خدمات سامانه مودیان می باشد.

دسته بندی صاحبان مشاغل

اولین عامل در محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، گروه شغلی است که کسب و کار آن ها متعلق به آن است. سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل را به سه دسته تقسیم می کند: گروه بندی صاحبان مشاغل از ابتدای سال 1400 (برابر اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ) به همراه تکالیف مالیاتی هر گروه، به تفصیل در این مطلب آمده است:

گروه اول بر اساس نوع فعالیت

در این قسمت صاحبان مشاغل در گروه اول را بررسی  می کنیم:

 • تما می وارد کنندگان و صادر کنندگان
 • مالکان کارخانه ها و واحدهای تولیدی (به شرط داشتن پروانه بهره برداری معادن از وزارتخانه)
 • صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
 • صاحبین بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها، کلینیک های تخصصی
 • اشخاص دارای مشاغل صرافی
 • صاحبین فروشگاه های زنجیره ای (با مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط)
 • صاحب موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری
 • ارائه دهندگان خدمات مالی، خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
 • صاحبین موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی(به اشکال مسافری یا باربری)
 • سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هرسال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد است. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 مبنای گروه بندی سال 1399 است) با آخرین درآمد قطعی شده فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت آن ها بیش از مبلغ پنجاه وپنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی)

اما تکالیف گروه اول چیست؟

 • نگهداری دفتر روزنامه و کل و یا سایر دفاتر حسب مورد متکی به اسناد و مدارک
 • ارائه صورتحساب سود و زیان
 • ارائه ترازنامه

 گروه دوم بر اساس حجم فعالیت

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (شامل فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت) دو سال قبل آن ها و یا آخرین درآمد قطعی شده آن ها (شامل فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت)، بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)

 • گروه اول: بیش از 30 میلیارد ریال
 • گروه دوم: بیش از 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال
 • گروه سوم: کمتر از 10میلیارد تومان

نکته 1: منظور از درآمد در اینجا فروش کالا یا فروش کالا و خدمات (به صورت هزمان) است.

نکته 2: اظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر سال، مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه  است. مثلا مبلغ فروش و سایر درآمدهایی که در اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1401 درج شده، مبنای گروه بندی سال 1402 است.

نکته 3: مبنای تشخیص آخرین درآمد قطعی شده، برگ قطعی مالیات ابلاغی به مودی یا نماینمده قانونی او تا پایان دی ماه سال قبل است. مثلا برای عملکرد سال 1401، آخرین درآمد قطعی شده تا پایان دی ماه سال 1400 مورد بررسی قرار می گیرد.

تکالیف گروه دوم شامل چه مواردی است؟

 • نگهداری اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها
 • نگهداری اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه
 • تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم
 • تنظیم صورت درآمد و هزینه سالیانه مودیان گروه دوم

گروه سوم

گروه سوم صاحبین مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزو این گروه محسوب می شوند. بر اساس این آیین نامه سازمان امور مالیاتی می تواند تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و اعلام نماید. مودیان مذکور از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.

تکالیف مودیان گروه سوم شامل چیست؟

 • نگهداری اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها
 • نگهداری اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر هزینه ها
 • تنظیم خلاصه درآمد و هزینه سالیانه مودیان گروه سوم

پرداخت مالیات مودیان خارج از کشور

ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و نیز مؤسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بر عهده نماینده آن ها خواهد بود. صاحبین مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام کنند. انجام این امر باعث خواهد شد تا از همه تسهیلات و بهره مند شده و مشمول 10 درصد جریمه مقرر نیز نشوند.

سامانه استعلام مالیات اشخاص حقیقی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی سال 1402

سئوالی که در ذهن افراد بسیاری مطرح  می شود این است که نرخ مالیات بر درآمد مشاغل چند درصد است؟

در این ارتباط باید به ماده 131 مراجعه کرد. این نرخ پلکانی است و بر اساس درآمد شامل مالیات بر درآمد شما 15 یا 20 یا 25 درصد خواهد بود. محاسبه مالیات مشاغل به کمک نرخ ماده 131 به این شکل انجام می شود.

 • تا 39 میلیون و 600 هزار تومان از سود سالیانه از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 • تا 200 میلیون تومان اول درآمد مشمول مالیات نرخ 15 درصد
 • تا 200 میلیون تومان دوم درآمد مشمول مالیات نرخ 20 درصد
 • باقیمانده درآمد مشمول مالیات با نرخ 25 درصد

سیستم حسابداری فروشگاهی دشت همکاران سیستم

 • حسابداری چند سطحی
 • کنترل عملیات های مالی فروشگاه بر اساس اصول حسابداری
 • تعریف درختواره
 • تعریف تفصیلی شناور
 • صدور اسناد به صورت خودکار و دستی
 • مشاهده تمامی عملیات های مالی سیستم و امکان صدور اسناد تجمیعی و تفکیکی
 • محاسبه بهای تمام شده به روش دائمی
 • یکپارچه بودن با سایر عملیات های سیستم (ثبت سند برای سایر عملیات های مالی سیستم)
 • تهیه گزارشات کاربردی (گزارشات مرور حساب فروشگاه، ترازنامه و سود)

هزینه های قابل قبول صاحبان مشاغل چیست؟

از جمله دغدغه های اشخاص حقیقی این است که چگونه  می توانند میزان درآمد مشمول مالیات خود را کاهش دهند تا مالیات کمتری پرداخت کنند. در این زمینه برخی از مودیان هزینه هایی را اعلام  می کند که ممکن است مورد قبول سازمان مالیاتی واقع شود و یا با آن موافقت نشود.

مطابق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های قابل  قبول صاحبان مشاغل برای تعیین شدن میزان درآمد ، هزینه هایی هستند که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر  گردد. همچنین در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های قابل  قبول برای سازمان و اداره امور مالیاتی کشور به شکل کلی بیان گردیده اند. برخی از این هزینه ها عبارتند از:

 • قیمت خرید کالاهای فروخته  شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی مورد نیاز کالاها و خدمات فروخته  شده
 • هزینه های استخدامی کارکنان (با توجه به تخصص)
 • کرایه محل مجموعه و یا مؤسسه اجاره ای
 • اجاره  بهای ماشین آلات و ادوات مؤسسه
 • هزینه های سوخت، برق، آب، مخابرات و غیره
 • وجوه پرداختی بیمه و حق امتیازهای مؤسسه
 • هزینه های تحقیقات، آزمایش ها، آموزش و نشریه ها
 • هزینه های جبران خسارات اگر تحت پوشش بیمه نباشد.
 • هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارکنان مطابق با حد نصاب مقرر در قانون

معافیت مالیات بر درآمد مشاغل

در زمینه معافیت مالیاتی تبصره ای در قانون وجود دارد که می گوید: به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه  سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام  شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

همچنین اشخاص حقیقی در صورتیکه در پرداخت مالیات خود به مدت 3 سال پشت سر هم خوش حساب باشند، مبلغی به عنوان تشویق از میزان مالیات آن ها کسر  می شود و یا به آن ها بازگردانده  می شود. در مجموع برخی از کسب و کارها هم در کشور مورد حمایت قرار گرفته اند و معاف از مالیات هستند مثل کسانی که اقدام به تولید صنایع دستی  می کنند.

اظهارنامه اصلاحی و یا جایگزین چیست؟

سه نوع اظهارنامه عملکرد وجود دارد:

 • اصلی
 • الحاقی و یا جایگزین
 • اصلاحی

اظهارنامه اصلی اولین اظهارنامه ای است که ارسال می شود. مهلت ارسال این اظهارنامه تا 31 خرداد ماه است.

اظهارنامه الحاقی و یا جایگزین آخرین اظهارنامه ای است که در موعد مقرر ارسال می شود. به طور مثال اگر شما اظهارنامه اصلی و اولیه را ارسال کردید و قبل از به پایان رسیدن مهلت مقرر، متوجه وجود اشکال در آن شدید، می توانید اظهارنامه جایگزین را ارسال نمایید. شما هر تعداد اظهارنامه جایگزین را می توانید ارسال کنید اما آخرین اظهارنامه ارسالی، ملاک عمل شما خواهد بود.

اما اظهارنامه اصلاحی در شرایطی ارسال می شود که بعد از اتمام مهلت قانونی متوجه شوید که اظهارنامه نیاز به تغییراتی دارد. در این شرایط می توانید اظهارنامه اصلاحی را ارسال کنید که مهلت زمان ارسال آن یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی است. البته اگر اظهارنامه اصلی را ارسال می کنید باید توجه داشته باشید که دفاتر شما نیز باید بر طبق آن اصلاح شود.

ارسال اظهارنامه اصلاحی در دو مورد امکان پذیر است:

انجام اشتباه محاسبات: این موضوع در اظهارنامه های الکترونیکی منتفی است چراکه در صورت بروز خطا امکان ارسال این اظهارنامه ها وجود ندارد. بنابراین این مسئله موضوعیتی ندارد.

طبقه بندی اشتباه حساب ها: مثلا عدد مربوط به بدهکاران در پیش پرداخت ها ثبت شده باشد که معمولا 95% موارد این تغییر در طبقه بندی هیچ تاثیری در موضوع مالیات ندارد.

نکته: ارسال اظهارنامه های اصلاحی سبب ایجاد حساسیت نسبت به پرونده شما می شود و تبعات زیادی را برای مودیان به همراه دارد. به همین دلیل بهتر است برای ارسال اظهارنامه اولیه، دقت لازم به کار گرفته شود.

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد 1402 و ثبت شکایات

طبق قانون مالیات های مستقیم، تمامی مشاغل و اصناف هر سال تا آخرین روز خرداد فرصت دارند که فرم تبصره ماده 100 یا اظهارنامه خودشان را ارسال کنند؛ بنابراین در سال 1402 نیز تا 31 خرداد برای انجام تکالیف مالیاتی خودتان فرصت دارید. اما در بعضی از سال ها این زمان تمدید می شود. برای مثال در سال 1401 پس از جلسه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس و اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی داشت، اعلام شد که مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی فعالان اقتصادی از جمله همه مغازه  ها و فروشگاه ها تا 15 تیر 1401 تمدید شد. در صورتی که هر گونه شکایت مالیاتی داشتید تا 15 تیر می توانید اعتراض خودتان را ثبت کنید.

نحوه ثبت اعتراضات و شکایات مالیاتی

در صورتی که به مبلغی که به عنوان مالیات از سمت سازمان امور مالیاتی برای شما اعلام می شود اعتراض داشتید باید با رجوع به سایت درخواست اعتراض خودتان را ثبت کنید و در مدت زمانی که توسط سازمان مالیاتی اعلام می شود به شکایت مالیاتی شما رسیدگی خواهد شد. برای اینکه مراحل ثبت شکایت و اعتراض مالیاتی را به طور کامل یاد بگیرید، بر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل آموزشی ثبت شکایت مالیاتی اصناف را دانلود کنید:

جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در زمان تعیین شده

در صورتی که اظهارنامه خودتان را تا تاریخ 31 خرداد برای سازمان امور مالیاتی ارسال نکنید، برابر با 30% مبلغ مالیاتی که باید پرداخت کنید جریمه خواهید شد که این جریمه تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نیست. مؤدی هایی که 3 سال متوالی اظهارنامه مالیاتی خودشان را ارسال نمی کنند طبق ماده 192 قانون مالیات مستقیم مشمول مجازات از حبس تا محکومیت نقدی خواهند شد.

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل، کارنامه مالی شماست!

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مشمول این مالیات باید هر سال برای محاسبه نرخ و میزان مالیات خود، این اظهارنامه را فراهم نمایند و سپس به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم  است که پس از انجام ثبت نام الکترونیک، با وارد نمودن اقلام اطلاعاتی مورد درخواست در سامانه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی، اطلاعات هویتی، واحد کسبی، حساب های بانکی، مجوزهای فعالیت و دیگر اطلاعات شخص حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت و در اظهارنامه نمایش داده می شود.

کلیه اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد مهلت دارند تا نسبت به ارسال اظهارنامه و سایر مستندات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند و در صورت عدم انجام در موعد مقرر، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. کارشناسان امور مالیاتی نیز تمامی مدارک ارسال  شده توسط صاحبان مشاغل را بررسی می نمایند تا از صحت مدارک و اسناد ارائه  شده اطمینان کافی را به دست آورند. در صورتی  که عدم تخلف از قوانین مالیاتی توسط کارشناسان مربوطه تایید شود، میزان مالیات اعلام  شده توسط صاحبان مشاغل پذیرفته شده و مبنای مالیات آن ها در نظر گرفته خواهد شد.

سئوالات متداول

از کجا بفهمیم چقدر مالیات برای ما تعیین شده است؟

چگونه باید بدانیم جزء کدام دسته بندی صاحبان مشاغل هستیم؟

مالیات مشاغل چگونه محاسبه می شود؟

طبق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت پله ای محاسبه می شود. برای محاسبه مالیات اصناف: یکی از اهداف واحد های اقتصادی کسب درآمد است . اما چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد برای واحد های مختلف بر اساس اشخاص و  انواع درآمد متفاوت است . از جمله سوالات مربوط به مبحث درآمد که توسط اشخاص حقیقی از پرسیده می شود مربوط به نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است .

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چند درصد است ؟

بر اساس ماده 105 قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیست و پنج درصد (%25) است. که این نرخ  با اعمال نرخ مزبور در درآمد مشمول مالیات ، میزان مالیات مشخص خواهد شد. لیکن در خصوص درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم دارای نرخ جداگانه می­باشد، در محاسبه مالیات، نرخ­های مذکور اعمال خواهد شد، به عنوان نمونه نرخ­های مالیات نقل و انتقال املاک، سرقفلی، سهام و حق تقدم سهام شرکت­ها و درآمد اتفاقی.

نکته ای که برای ارائه خدمات مالیاتی به اشخاص حقوقی باید به آن توجه کرد این است که به استناد بخشنامه شماره 158/97/230 مورخ 24/11/1397، نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در مورد اشخاص حقوقی نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات مستقیم می­باشد.

تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات مستقیم برای نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* مطابق تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات مستقیم به ازای هر ده درصد (%10) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده 105 قانون مالیات مستقیم نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ­های مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

مهلت زمان رسیدگی مأموران مالیاتی به پرونده­ های مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 1. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در صورتی که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند.

واحد مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را تعیین و برگ تشخیص مربوط را ظرف همین مدت صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای یک سال فوق­ الذکر به شخص حقوقی ابلاغ نماید. در صورتی که برگ تشخیص در مهلت مقرر صادر نشود و یا ظرف مدت تعیین شده ابلاغ نگردد اظهارنامه مالیاتی قطعی و همان سود یا زیان ابرازی در اظهارنامه ملاک عمل خواهد بود.

نکته مهم در این رابطه آن است کهدر صورتی­که پرونده مالیاتی مؤدی به هیأت موضوع بند (3) ماده 97 ق.م.م (اصلاحیه 27/11/1380) احاله گردد، دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می­شود.

 1. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در صورتی­که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نکنند.

مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای مأموران مالیاتی پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشد و برگ تشخیص صادره در مهلت تعیین شده باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مزبور ابلاغ شود.

نکته ای که مربوز به این بخش باید بدانید این است که در خدمات مالیاتی مطابق بخشنامه شماره 12701/04/30 مورخ 5/11/1372، از مواد 156 و 157 ق.م.م چنین استنباط می­شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قایل کاهش نمی­باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره (1) ماده 97 ق.م.م (اصلاحیه مورخ 27/11/1380) با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ، انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود. شایان ذکر است مطابق تبصره (1) ماده 97 ق.م.م (اصلاحیه مورخ 27/11/1380) در اجرای بند (3) ماده یاد شده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 ق.م.م اضافه می­شود.

استرداد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

در رابطه با استرداد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در این مبحث باید به ماده و تبصره های ذیل اشاره کنیم که در قانون مالیات مستقیم آورده شده است .

ماده 242 قانون مالیات های مستقیم

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می­باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم

مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/%1) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می­باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات­های تکلیفی و علی الحساب پرداختی در صورتی­که اضافه بر مالیات متعلق باشد، در صورتی­که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده 243 قانون مالیات های مستقیم

در صورتی­که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می­تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 242 ق.م.م ملزم به اجرای آن خواهد بود.

نکات مرتبط با ماده 243 قانون مالیات های مستقیم

 • بخشنامه شماره 12593/6339/211 مورخ 05/12/138

با عنایت به اختیارات مصرح در ماده 219 قانون مالیات مستقیم که جهت شناسایی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات­ها به سازمان تفویض گردیده و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع وقت، افزایش هزینه وصول مالیات­ها ناشی از انتقال پرونده از یک اداره کل به اداره کل دیگر و واحد بودن حساب خزانه ­داری کل در خصوص نحوه اجرای ماده 242 ق.م.م، چنانچه شرکتی بابت عملکردی از سال­های گذشته دارای اضافه پرداختی بوده که پرونده مالیاتی آن در اداره امور مالیاتی یکی از شهرستان­ها مورد رسیدگی قرار می­گرفته و در حال حاضر پرونده مالیاتی به اداره کل دیگری منتقل شده باشد، تنظیم گزارش و همچنین استرداد وجوه مربوط به اضافه پرداختی می­بایست از محل وصولی جاری اداره کلی که فعلا پرونده مالیاتی به آن منتقل شده صورت گیرد. ضمنا چنانچه در موارد استثنایی که مبالغ کلان قابل استرداد تلقی شده و اشکالی در پرداخت از محل وصول ی­های جاری در پیش آید، اداره کل مربوطه می­تواند مورد را به سازمان منعکس تا با هماهنگی­ های لازم نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل آید. یکی دیگر از روش های مشاوره مالیاتی مشهد به صورت تلفنی است که در برخی از موارد می تواند کارکرد مثبتی داشته و در حل مشکلات مالیاتی مفید واقع شود.

 • بخشنامه شماره 23468/200/ص مورخ 24/12/1392

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات­های تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و….، بدینوسیله مقرر می­دارد :

 1. با عنایت به اینکه على الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار) بوده که به موجب تبصره (3) ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مؤدیان مالیاتی (مکلفین به کسر على­الحساب مالیات دیگران) با مالیات­های تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده یا بطور کلی مالیات­های تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی­باشد. لذا در صورتی که مؤدی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع داری بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مؤدی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت­کنندگان وجوه پیمانکاران و یا بایت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

 

 1. همان­گونه که در بند (4) بخشنامه شماره 5909/4909- 211 مورخ 26/8/82 و بند (3) بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 20/1/1385 اعلام شده، ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضاقه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سال­های دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می­باشد.

 

 1. در خصوص مؤدیانی که به شرح بند (2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می­ نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مؤدی دارای بدهی می­باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 ق.م.م خواهد بود.

 

 1. با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید.

 

 1. مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مؤدیانی که به شرح بند (4) اقدام نموده ­اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا