ایرانیان خارج از کشور برای دسترسی به سامانه ثنا قوه قضاییه پیام رسان های داخلی را نصب کنن

دسترسی به سامانه ثنا قوه قضاییه از طریق پیام رسان های داخلی در یک مراسم ویژه رونمایی شد. دو پلتفرم ایرانی گپ و آی گپ مخصوص این خدمان انتخاب شده اند.
امروز در مراسمی ویژه با حضور معاون وزیر ارتباطات، دسترسی به سامانه ثنا قوه قضاییه بوسیله دو پیامرسان گپ و آی گپ ممکن شد. با این کار اولین قدم توسعه خدمات الکترونیکی توسط پیام رسان های ایرانی برداشته شد. این کار علاوه بر اینکه سهولت انجام عملیات های قضایی توسط ایرانیان خارج از کشور را فراهم می کند، موجب افزایش تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی نیز خواهند شد. همچنین این خدمت مهم می تواند پیام رسان های داخلی را به سمت خدماتی شدن پیش ببرد که وجه تمایز بین آنها با نمونه های خارجی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: مدیرعامل پیام رسان سروش دستگیر شد [آپدیت خبر: با قرار وثیقه آزاد شد]
دسترسی به سامانه ثنا قوه قضاییه امکان پذیر شد
محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در صفحه رسمی خود در یکی از پیام رسان های داخلی به امکان دسترسی از سامانه ثنا قوه قضایی برای ایرانیان خارج از کشور توسط پیام رسان های آی گپ و گپ اشاره کرد.

خوانساری در ادامه با اشاره به ظرفیت پیام رسان های داخلی گفت:
پیام رسان ها داخلی باید از مرحله پیام رسانی به توسعه خدمت رسانی الکترونیکی بروند. خدمت رسانی یکی از مزایای رقابتی آنها در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی است.
سازمان فناوری اطلاعات که زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کند، دراصل متولی توسعه پنجره واحد خدمات دولت و دولت الکترونیکی است. این سازمان از توسعه برای یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی در پلتفرم های ایرانی حمایت می کند.
بیشتر بخوانید:

    وزیر ارتباطات از افزایش 8 برابری مخاطبین پیام رسان های داخلی خبر داد
    تخلف یک پیام رسان داخلی در خصوص گرانفروشی مصرف اینترنت در حال پیگیری است
    دو سامانه قضایی تنظیم و تسهیم معرفی شدند

نظر شما درخصوص انجام این خدمت مهم برای ایرانیان خارج از کشور چیست؟ آیا بکارگیری این گونه خدمات از باب پیام رسان های ایرانی مناسب است؟
  

دکمه بازگشت به بالا