Hplc در آزمایش خون نشانه چیست

  • دانش و فناوری

    کروماتوگرافی مایع با بازدهی بالا | روش ها، کاربرد و مزایا

    مروری کوتاه بر کروماتوگرافی مایع با بازده بالا ( HPLC ) کروماتوگرافی مایع با بازدهی بالا یا کروماتوگرافی مایع با فشار بالا ( HPLC ) ❶ یک روش کروماتوگرافیک است که برای جداسازی مخلوطی از ترکیبات در شیمی تجزیه و بیوشیمی با هدف تعیین هویت، تعیین مقدار ویا خالص سازی مورد استفاده قرار می گیرد. HPLC فاز معکوس ❷ که متداول ترین روش HPLC می باشد از بر هم کنش های آب گریز ( hydrophobic ) و نیروهای واندروالسی میان آنالیت با فازهای ساکن ( غیر قطبی ) و متحرک ( قطبی ) برای جداسازی اجزاء یک ترکیب بهره می برد. HPLC چگونه کارمی کند ؟ در HPLC با مقاصد آنالیتیکال ، معمولا مقادیر اندکی از نمونه ( مثلا حدود 10μl ) به کمک ابزاری به نام شیر تزریق ❸به داخل جریانی از فاز متحرک ارسال می شود.این نمونه به همراه فاز متحرک وارد ستون جداسازی می شود .( انواع متفاوتی از ستون های جداسازی با مواد جاذب متفاوت و اندازه پارتیکل های مختلف در دسترس هستند). اجزاء تشکیل دهنده نمونه در خلال عبور از ستون به تدریج و تحت تاثیر برهم کنش ها میان آنها با فاز های متحرک و ثابت ، از یکدیگر جدا و بصورت مجزا از …

دکمه بازگشت به بالا