بذل مهریه در طلاق توافقی

  • عمومی

    نحوه دریافت مهریه در طلاق توافقی

    اما آنچنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر جدایی و  مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با ایام زناشویی توافق دارند کما این که اگر توافقی در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سرانجام نخواهد رسید. مهمترین موضوع در طلاق توافقی تعیین تکلیف مهریه  است. زوجین باید در مورد مهریه به توافق کامل رسیده باشند در مورد هر آنچه آن ها به تفاهم رسیده باشند رای دادگاه بر مبنای آن صادر می شود لذا این که زوجه بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد یا تمام آن را دریافت کند یا زوجین چه شرایط پرداختی را بین هم توافق کنند در گواهی عدم امکان سازش در (رای طلاق توافقی) ذکر می شود و بدیهی است که در صورت نپرداختن آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود دارد. مثلا به این نمونه توافق که چندی قبل توسط گروه وکلای پارسای علی رغم تلاش برای سازش زوجین انجام شد توجه کنید: زوجه در قبال طلاق خلع از کل مهریه سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی مقدار 240 سکه را بذل کرد و در خصوص الباقی مهریه یعنی 110 سکه تمام بهار آزادی توافق شد که زوج در دفترخانه طلاق 350 میلیون تومان معادل 30 سکه تمام بهار …

دکمه بازگشت به بالا