انرپک چیست

  • دانش و فناوری

    انرپک Enerpac جک هیدرولیک

    استفاده  انرپک Enerpac اولین توصیفات ترومپت، در قرن شانزدهم تداعی می کند، ، استفاده از آن را در متالورژی جایی که جایگزینی اقتصادی برای دم های آهنگری است 6 ، 7 . دمیدن کوره بلند یک کاربرد رایج است حتی اگر در این مورد نیاز به باد استفاده از ترومپت را به واحدهای کوچک محدود کند و مستلزم استفاده از چندین ترومپت به موازات هم باشد 10 . به زودی، کاربردهای دیگری مانند نیرو دادن به اندام مورد توجه قرار گرفت ، اما در این مورد اطلاعات کمی در مورد استفاده واقعی آن در دسترس بود 8 .  انرپک Enerpac در آغاز قرن 18 Calvör ، آزمایش در نیدرزاکسن 13 و d’Aubuisson در Ariège ، به طور همزمان لوله را برای تهویه گالری‌های معدن کردند. راندمان سیستم یادداشت 10 ، 10 تحت تأثیر قرار می دهد ، اما راندمان صندوق عقب، که در آن صورت کاملاً کم است، تنها اجازه تهویه گالری های باریک باریک را می دهد : تهویه یک عملیات معدنی کامل قابل تصور نیست 42 . با این حال، تکنیک‌های معدنکاری آن زمان که نیاز به حفر گالری‌های زهکشی داشتند، فشردگی و سادگی تنه‌ها قابل تقدیر است 27 ، 28 . در قرن 19 باقی ماند ، …

دکمه بازگشت به بالا