اشتریان

  • فیلم و هنر

    اشتریان: دولت را خیلی خوب فهم نکرده ایم/ چرا علم سیاست وارد بدنه قدرت نمی شود؟

    جماران نوشت: اشتریان گفت: اگر علم سیاست بخواهد در ایران رشد و توسعه پیدا کند، باید بتواند حضور اجتماعی پیدا کند. ممکن است حضور اجتماعی منافاتی با علم به ما هو علم هم نداشته باشد. منظور این است که حلقه ها و شبکه هایی ایجاد شود که تولید فکر معنادار داشته باشند. گروه اندیشه: کیومرث اشتریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گفت:انسان اگر بخواهد توسعه پیدا کند، در قالب فعالیت های عمومی و اجتماعی غیر روتین می تواند به خودشکوفایی برسد. یعنی اگر علم سیاست بخواهد در ایران رشد و توسعه پیدا کند، باید بتواند حضور اجتماعی پیدا کند. ممکن است حضور اجتماعی منافاتی با علم به ما هو علم هم نداشته باشد. منظور این است که حلقه ها و شبکه هایی ایجاد شود که تولید فکر معنادار داشته باشند. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: شبکه های ارتباطی در حوزه های مختلف درون علوم سیاسی وجود دارد که هنجارها و جهان بینی های مشترکی دارند، کم و بیش مشابه عمل می کنند و مهمتر از همه اینکه از این شبکه استفاده می کنند تا دانش را به عرصه عمل ببرند. به نظرم در این حوزه ما ضعف شدیدی داشته باشیم. یعنی ما به عنوان پژوهشگران علوم سیاسی خیلی پخش و پراکنده هستیم. تیتربرتر به نقل از جماران، کیومرث اشتریان در آیین …

دکمه بازگشت به بالا