ارث زن از زمین کشاورزی

  • عمومی

    آیا زن از زمین شوهر ارث می برد؟

    وقتی صحبت از زمین می کنیم منظور هرآنچه هست که به آن بتوان عنوان زمین داد. به عبارتی دیگر در تعیین اموال غیرمنقول به دنبال کاربری زمین مورد نظر نیستیم. گاهی ممکن است این زمین، زمین کشاورزی باشد، گاهی باغ و درمواردی هم زمین بایر باشد. پس اینکه وصف یا کاربری زمین چه باشد اهمیتی ندارد و آن را از عنوان غیرمنقول خارج نمی کند و حتی وارد نیز نمی کند. مانند اینکه بگوییم زمین کشاورزی مال غیرمنقول است و باغ مال غیرمنقول نیست. درهیچکدام از این حالات همانگونه که گفته شد، کاربری و وصف زمین دارای اهمیت  نمی باشد. پس با این توضیحات مشخص می گردد که زن درصورت وجود اموال برای شوهر متوفی خود، از وی ارث می برد.   پرسش و پاسخ ارث زن از عرصه واعیان اگر در مورد ارث زن از زمین و خانه سوالی دارید ، میتونید از طریق این قسمت سوال خودتون رو مطرح کنید و جواب کارشناسی توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص ارث دریافت کنید. همانطورکه در مقاله مفصل توضیح داده شده است، زن و مردی از یکدیگر ارث می برند که ازدواج آنها ناشی از عقد دائمی باشد و نه ازدواج موقت یا صیغه. پس چنانچه زن و مرد با یکدیگر صیغه باشند حتی اگر شرط ارث بردن، در ضمن عقد لحاظ گردد آن شرط باطل و بلااثر است. در این رابطه ماده940 از قانون …

دکمه بازگشت به بالا