آسید

  • فیلم و هنر

    دلش برای «آسید کاظم» پر می کشید

    محمود استادمحمد دلش برای همه این چیزها پر می کشید. تیتربرتر، حالا سال هاست که محمود استادمحمد مهمان قطعه هنرمندان بهشت زهراست ولی «آسید کاظم» او همچنان به زندگی خود ادامه می دهد. در این سال ها چند بار کارگردان های جوان تئاتر این نمایشنامه را به صحنه برده اند و فردا (شنبه 8 اردیبهشت ماه)  هم قرار است قاسم زارع آن را در تماشاخانه ایرانشهر نمایشنامه خوانی کند. این برنامه، بهانه ای شد برای ما که کمی به سال های دورتر برگردیم و با مرور خاطرات گذشته، بخشی از دلتنگی های خود را برای تئاتری که داشتیم، برطرف کنیم. محمود استادمحمد که نامش با نمایشنامه «آسید کاظم» گره خورده است، در گفتگویی که به مناسبت برگزاری بزگداشتش در سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر با یک خبرگزاری داشت، درباره نمایشنامه «آسید کاظم» که خودش هم آن را بسیار دوست می داشت، گفته بود : «آسید کاظم» را خیلی دوست دارم، خودم هم به عنوان یک فرهنگ عتیق به آن نگاه می کنم. چند وقت پیش که محمد رحمانیان آن را نمایش نامه خوانی کرد، یک اجرایش را دیدم. محمد نه تنها زبان مردم را خوب می شناسد، ادبیات را هم خوب می شناسد اما وقتی بازیگران محمد، متن را اجرا می کردند احساس کردم که این متن نسبت به این بازیگران چقدر عتیق است! چقدر زبان …

دکمه بازگشت به بالا