آستانۀ

  • فیلم و هنر

    بزرگداشتی متفاوت برای زبان و ادبیات فارسی

    در آستانۀ برگزاری آیین پاسداشت زبان فارسی و همچنین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، فرهنگستان زبان و ادب  فارسی میزبان نشست خبری رئیس فرهنگستان با خبرنگاران بود.  تیتربرتر از روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در ابتدای این نشست دکتر غلامعلی حداد عادل، زبان فارسی را یکی از ارکان هویت ملی ایرانیان دانست و گفت: تا وقتی ایران بوده زبان فارسی نیز وجود داشته است و تا هنگامی که زبان فارسی وجود داشته باشد ایران نیز وجود دارد. این زبان یکی از کهن ترین زبان های زندۀ دنیا است، از دیرباز به عنوان زبان مشترک بین همۀ اقوام پذیرفته شده و با ادبیات فاخر خود، ایران را به جهان شناسانده است. رئیس فرهنگستان زبان و ادب  فارسی در ادامه ضمن اشاره به اصل 15 قانون اساسی که تأکید بر رسمی بودن زبان  فارسی دارد، به شکل گیری فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1368 اشاره کرد؛ دکتر حداد عادل دراین باره گفت: شأن فرهنگستان زبان و ادب  فارسی، سیاستگذاری برای پاسداری از زبان فارسی است و شئون حاکمیتی زبان و ادبیات فارسی از وظایف ذاتی و اصلی فرهنگستان است. در همین باره گروه های پژوهشی متعددی در فرهنگستان داریم که در موضوعات متنوع زبان فارسی پژوهش می کنند و در کنار آن 8 مجلۀ علمی-پژوهشی نیز …

دکمه بازگشت به بالا