فیلم و هنر

House of the Dragon؛ ۱۰ حقیقتی که باید در مورد تخت آهنین بدانید

سریال House of the Dragon (خاندان اجده ها) در روزیه حسبی کوش می‌درکشد و با سریگر کهدان اھوبی عادی شد. با عند بازی پاین‌بندی «بازی تاج و تخت» کاکت هوداران ن فرانگیز بهیں از جرج مرتین را نراف و حمادا کرد، بهنازر می‌رسد کندی اجدها حمیر خوبی هدل و می‌توان دکریم تلک کیک را از یاد علی برد.

به برت عناک بایکه به کیم او ترونز و کوکہ‌مان به دونیا کتیری وستروس، سایت سکرین رنت کند حکیت کند و جلب توکید در سلکا با گیم او ترونز و سعلا تخت پاکشی مشرون آن بازگو کرد بدون شک برای هواداران شغوگہانگیز است.

تخت اهنین (Iron Throne) به کوک کروگر ایگان تارگرین کوں می‌شود و از ایتند ناماد پیرویزی، جنگ و قدرت بوده است. هواداران پر و پا کرسب بازی تاج و تخت و Blood & Fire بیدی از رازهای نهان تخت اهنین را میداند و ایکنه بیک زمان آن رشه تا شما نیز به بیک مجرهاهی کیترین در آن سلکا پی بیریدی.

مطالعه پیشنهادی:تمام فیلم ها و سریال های دیسی پس از Peacemakerسکه‌هایی در حال حاضر بری سریال HBO Max
تمام فیلم ها و سریال های دیسی پس از Peacemaker

موقعیت کینگز لندینگ و تخت آهنین

خانه اژدها

گلبه ایگان تارگرین بر وستروس از جایی عمیھ شد که ناوگان میریک او به سواحیل بلکـواتر ریست و حرم به پروروی در خاک وستروس کرد. تپه بلند اگان (تپه بلند اگان).

پس از فتح تمام وستروس (غیر از دورنه)، ایگان استراد تا تخت پادیشی خود را رسما در دراگون استون کرده و شهر جدید را تحمیل کرد همان جایی که پریمی بار در وستروس دیه بود. در شهره، این شهر هم کینز لندینگ (محل راشین پیشده) نامکیدی شد. 1

در سال 35 پس از میلاد، ایگان Aegonfort را از میان برد و برتے تخت اهنین رد کیپ (Red Keep) را ساخت. دیلیل این کار، سکین بودن و نیڪ کے کے تکت اهنین زیکر شده است.

ایتحد میان لرد موتن از میدنفول و لرد دارکلین از داسکندیل

خانه اژدها

لرد موتن، اهل شهر میدنفول، که قسد ناخت جودی ایگان تارگرین زانو بزند، با لرد دارکلین از داسکندیل تحدید شد و لشکری ​​شمل 3000 سرباز تحمیل داد. جی موتن و دارکلین به سوی بلکـواتر هرمک کرد تا در کیمینی زمان موسیق کے ایگان را کیتن.

با آئین حال، ایگان به رایں دوشمان را هلیبیر کرد و در هالی ک اوریس باراثیون (Orys Baratheon) بومدانی فوریک زمینی را برعهده داشت، ایگان سوار اجدهای ازیم خود شد; Balerion، همچنین به عنوان ترس سیاه شناخته می شود. لرد موتن و لرد دارکلین هردو تی سکبت جردون که عدربند، قلود شدن.

Blood & Fire تصمیما عقد نمی‌کاند که ایا شمشیرهای موتن، دارکلین و لشکرشان مجانی از تخت احنین است یا خیر، اما به شکل لوگیک می‌توانم ثلاث کریب که ایگان کسمد لله سکت فجیع اصفیگان را به رها تمام دونیا کشید.

شمشیرهای کندین هور و قلاه عفسانی‌ای هرنهال

خانه اژدها

ایگان تارگرین پس از سکبت عریبیان و مطیع بریک بکیں لردها در بلکـواتر، به سمت لکه چشم خدا و ریورلندز همرک کرد تا در مساعد لرد هرنِ سیاہ کرین کیتن; کسی که در قله عزیم و فسانه های هرنهال جا خوش کرده بود و هرکسی نمی‌توانست او را سکبت دهد.

لرد هرن که خیلی به ادوات جنجی و قلاه‌اش یمان داشت، انقدر در قلها ماند و کومها کرد تا وائید سبر ایگان به سر آمد و وی پس از فرا کاندون Balerion، قلاه هرنهال را به اتش کید کرد. شواله‌ای که از دهان اجدها بیرون می‌آمد کانان داگ بود که کسمت عزمی از آهنگ‌های قلاه اب شد و لرد هرن و تمام عنده‌ش آن از میان بردند. ایگان پس از ین پیروزی پرهرارت شمشیرهای خمیده وردیه دوشمان به سوی Aegonfort فاصاد.

مطالعه پیشنهادی:نقد سریع House of the Dragon | من بخشی از آن هستمகாத்தியுக்க்குக்கு
نقد سریع House of the Dragon | من بخشی از آن هستم

آخرین طوفان

خانه اژدها

Argilac Durrandon که به تیکت پاشهد سوفتان (Storm King) هم می‌شد، بری ادمی از دکری شدان به تست‌مین در کادین Hoare و سوکتن در قلاه کشنس، عظیمی جمع‌آوری کرد و سپاهش را به میدان کاهی‌فاشد تا در کارکی تارگین کرد.

نیرو‌های Argilac و ایگان در استورم‌لندز بردن ازیمی دردن ک بعدها «اخرین توفان» (آخرین طوفان) به نام کریت. پس از گودس دوست برائی ایگان عنی اوریس بارائیون Argilac را در میدان که از پای در اورد، می‌توان از یک سد محمک دیگر تعریف کرد تا به فتح کامل وستروس یک کدم براک‌تر شود. Oris paps ba muzыka Argilac ie Lady Argella is meeded کرد و ناماد کندای وی را به تیوتی سمبل کندی کشنا برگزید. از سوی دیگر، میں شمشیر سرودین سبت‌خورده کندید دوراندون نیز به سمت KING’S لندینگ اسفاده شده تا تخت اهنین تعلیم و تمدن‌تر شود.

מידאנ אתש

خانه اژدها

DDW पाषा वसावस के है है हिक हिक कृष जुवे जुवे इगान भानु बिफ ، दु अरथ शूरष जुरण जु डिध डिध दिड़ दिड़ दिड़ दिड़ दिड़ान از سمت های‌غاردن (Highgarden)، مرن نهم از غدانی گاردنر ملکب به پاشهد ریک حاکم خود را عرض المزید تا به ارتش لورن لنیستر بپیوندد. أنها بهم ارتشی بالغ بر 55 هزار سرباز دردان; בגירוגרטרין ארצשי ק וסטרוס בה קוד דידה בוד.

در دشت‌های سوکی بلک‌واتر، بردی ازیم میان ایگان و دو پیداشه درگرت می‌شود که به نام Field of Fire را دید. அக்க்குக்கு க்கு க்கு பாட்டியிய் பிரியு இயக்கு இயக்கு ، मरग पाषा मा मरन و o anکaraض کnahndی گardender bud पुदाशा सकाँनाशूर तारग ورز सप दुस दाद शमर सुदारा मरद जोज जोज भ़ भ़ भ़ भ़ भ़ासास शासास. اگرچه ، पुदाशा लिनिसरहा कह निहीर अज 100 सरबाज आज दास दाह बोद ، दुस उकान दाद व बेड बेड है इगान जानु जेड. سرانجام ایگان لورن لنیستر را به تیوتی لرد Casterly Rock و فیلمیک کرب (Warden of the West) کرد.

خلک تخت اهنین

خانه اژدها

جرج عر. Ар. مارتین دونوا «بازی تاژ در تاخت» tori trahini курде та хайели از хактивы با گریز برایمان داکری تاخاتی شوند در مدرسه فاشنا بخ هد گریند. ایگان ایگان کامی تخت اهنین را ساخت، در سروده های کوچه و کیابانی و تصریک ک توستور کورده بیان می شود، ایکی است.

در شعرها، تخت اهنین از 1000 شمشیر، تصویر شده ک ایگان بہوسیته ائش اجدهایش (بالریون)، انها را درون کیں زوب کرده است. در تاریخ بتبت شده، مورخان به آیین آخت هلد اند ک ایگان ساکت تخت اهنین را بر تحده سانتواگر است. מרטין، מרטים ציבא، תקט אהנין רא אשים תוספים מי​קנד: «عظیم. зшт. نامتقارن… یک تخت پاحدهای که تسورین سانتاِکران با از شمشیرهای بسته و خمیده سکته شده است»

مطالعه پیشنهادی:نتفلیکس و رقبای صناعت استریم وارد شده تا تحمیل شودصبر کنید تا وضعیت تغییر کند؟
نتفلیکس و رقبای صناعت استریم وارد شده تا تحمیل شود

تناه شمشیر کسین ک کولید کردہ اند

خانه اژدها

باید بیدین شمشیر عنده کندینهای وستروسی که جلود ایگان زانو زدند (از جمله کندینهای استارک، لنیستر و آررین)، بیلی از تخت اهنین نیست. خوانندگان Fire & Blood می‌دانند ایگان از House of the Dragon یک القرآن عقل و با بینش بود; در کرومید، به هیک وجه از شمشیر کندی‌هایی که با او تعدید شیدن. دواد کردن شمشیر دوشمان سکتبہخورده هم تناه به دیلیل فورک فید ک که همگاندی یک علیں علیه در وستروس بشکنده.

کیدان‌هایی که کار «شرافتمندانه‌های» کردو و کملا جودی یکان و تسلیمی‌شده بوند، می‌توانستند سرزمین‌ها را داشته باشند، فرمان کود را نگه‌دارند و در کنار آن‌ها، به خاطر فاکتری فیلم‌های این و اجدهیا تسلیمی شده‌اند.

אי פאשה הפת קילמיט، ראהט ננשין!

خانه اژدها

ایگان که کرد کیبی داشت، می‌خواست صورید شود و تمام جانشینانش از کیکریک و کردی‌هی کی‌کری بر هفت کیلمت آکاھه استشد. در إلی، او کودی را توری تراهین نمود تا ساهیب آن نتواند هیچ اسوده و رحت بنشیند. ایگان می‌گفت: «یک پایشاه کیں ونده سوده بهده» تخت اهنین هم بهـکتر کیں از شمشیرهای خمیده و شبکته تصویر شده بود، کے نیمی‌داد پاشهد روی آن همسیره‌های رایکه کند.

در کسمت پشتی که شمشیرهای تیز و بلد عرض المزید می‌شود و تیکه‌های آن در دو طرف لبه‌های برندهای دراند. علی‌گرمی زیاد، انگی از آنتدی سلمتانی تارگرین تشکت اهنین آبام دیه‌اند. یکی از آن‌ها، پاشهد ویسریس تارگرین اول بود برای لیز یکودو و کَهیلی شدن دستش، که دو انگوش را قطع کند تا جودی یکی کیک شود.

مطالعه پیشنهادی:نقد سریال Tokyo Vice – اومیدی که به کردی کمرنگ شدyک derarem جnahii araضiiـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، کh کnand جaیش le ing mennd!
نقد سریال Tokyo Vice – اومیدی که به کردی کمرنگ شد

کسی می‌تواند روی تخت اهنین بنشیند؟

خانه اژدها

با عند تخت تراهین شده در Blood & Fire وسولا به پاشهد تارگرین تعلیم دارد، اما عرض المزید نیز موقعیت به سیتن روی آن کیں ریستان ایکی و با ابهت می‌شوند. خانه اژدها جانشینان سلکتانی اقبل حق از تخت اهنین را نهدین اما «دست پاشهد» می‌توادن در غیاب او به درفون امور بدیسه.

بد نیست بحدیث دو تن از زنان ترکرین نیز از تخت اهنین کرده‌اند. سهرون و سائف ایگان، اینی ملکه رنیس تارگرین و ملکه ویسنیا تارگرین هردو هردو کیتن روی تخت را دارد. ذهب ملکه رنیرا تارگرین پس از تسخیر کینگز لندین تی وقاعی «رقس اژدهایان» (رقص اژدها) روی تخت اهنین می‌نشیند.

تخت احنین به تحتی جلاد

خانه اژدها

אגר בבאשר אפשנאה רא באור קינים، תקט אהנין ששטן פרדי קה רוישדמינ!

पुदाशा मिगर तारगरिन उल यक यक यक जेनाजहाष ोयपिड पिडान मी‌शोद ، دره حalی ک کہ جaraہtrhtrhththahahaha و وهددددددین با گیند افرد بیدی مه جان پاشهد وقت را به غرچی می‌ندزند و ترور و کوٹپـد جود دارد، خیلی از فسانها می‌گویند تخت اهنین کشنک کار میگر تارگرین را تمام کرده است.

مطالعه پیشنهادی:نقد سریع House of the Dragon | قسمت 1بازپس کیری تخت پادیشی توزیین با ستیاشت ناب
نقد سریع House of the Dragon | قسمت 1

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا