فیلم و هنر

"گفتاورد" محصول متفاوت گروه اخلاق و شهروندی رادیو تهران

اگر تا به حال یک عکس شلیک نکرده اید، باید آن را امتحان کنید.


تیتربرتر: برنامه گفتاورد کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران سا

تکرار این برنامه در روزهای یکشنبه و سه شنبه است.

محوریت این برنامه موفق پیرامون موضوعات مختلف از جمله فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هنری و …

اگر تا به حال یک عکس شلیک نکرده اید، باید آن را امتحان کنید.

گ ه ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش

رضایتمندی از این برنامه با توجه به بازخورد ها بالا بوده و این نشان از مجموعه کارآمدی

عوامل این برنامه متفاوت و موفق رادیو تهران

عبارتند از;

ابیرضا مبینی: مدیر گروه اخلاق و شهروندی رادیو تهران

امیر دبیری مهر: سردبیر و کارشناس مجری

ساناز باقری: تهیه کننده

هماهنگی: غزاله عمیدی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا