فیلم و هنر

«چیزهای واقعی»؛ سقوط به تاریک‌ترین لحظه شب

مجله نماوا، علیرضا نراقی

سلکا تخدیری و سافتینی فیلم «خیزهای اختیی» یاداور شاهکار دو بکشی جوآنا هاگ «سوغات» است ک بکش اول آن در سال 2019 و بخش دومش در سال 2021 به تشییع در آمد. تام بورک در نقش بلوند در «کیزهای اختیری» گویی وجه عذید از کریبیتی است که در بکش وال «سوغات» بازی کرده بود. در «سوغات» بورک نقش مرد روشنفکری هرویینی را بازی کرد که جولی دختر جوان دخوروی سینما را وارد سلک‌های بیرم می‌کند و ستبس با سوئدیک‌اش تیرخلاصی بر پیکر و می‌نشاند. هر دو مرد- آنتونی در «سوغات» و بلوند در «کیزهای اختیی»- با غرور و خصیصه افسونگر و شایتانی، زنی تانها را در مسیر سوکتیگری تهریک می‌کند و آن‌ها را هر که خشر به ورته کولهو و نابودی می‌کشند. अध्याँ शैही कह अधिया अधिणी मर्ग्बार त्रस و وسوسه ـریدن را سومینی تهرین می‌ماید و در آین میان میان یکمین ـیدن یا نـریدن با توکی به به فیلین دو زن, ـریدنی سهمگن و هلک است, ـریدنی که قوی تناه راه درمان هم هست انها را از کابوس نجات می‌دهد، آن کساف گزاف رایکی است. پس از کولود، برای جولی دختر ماسوم فیلم «سوگت» درمان و بازینیمی بازنیمی صلیک می‌شود اما «خیزهای اختیری» خود را در کیه که درمانگر بوریت شد، می‌شود. اولی آز کابوس بخ هنر می‌رسد در وستکلا را با توان دیدن هد در هنرش پیدان می‌کند در تامی وستکلا را در چیرگی استتات نافس در هوروشه برای شنیدن بخ چوگ می‌وارد.

«چیزهای واقعی» بر اساس رمان «چیزهای واقعی درباره من» نوشته دبورا دیویس نوشته هری وودلیف در جشنواره فیلم لندن ساخته شد و برنده جایزه بهترین بازیگر مرد بریتانیا در سال 2021 شد. کرد. فیلم داستان کیت با بازی روث ویلسون، زنی تنهاست که شغل کسلـقندـای دارد و در دسمان، توانی و مالیکولیا دست و پا می‌زند. از او و به خواش از تناهیه از یک سو و ذهب تعریف خودویرانرش در عادانه به آردله، از و و هو و هو ویرانرش در عاده ب در فردله، از و و هو و هو و هو و راگرش در عاده ب رحدیب سکه است. ب آ کی بی از ز سی سال سن درد ام به به داکتری ساد است و هیک او و کونتی بر عوافت و خود آن وجود ندارد. او بندنه‌ها را می‌گرد و به سری‌کتی دکر عمل می‌شود. فقدان اعتماد به نفس، ظاهر نه چندان پاکیزه و دلربا، نحیفی و نیازمندی‌اش و استقلال ظاهری اما در واقع بی‌معنایی است که از خانواده‌اش دارد، همه چیز را بیشتر از جستجو برای تغییر شرایط، با نوعی خودتخریبی در مسیری که قرار است در معرض خطر قرار دهد، می‌آورد. اما تاریکترین قلتی شب درست کلتی پیش از سبیده‌دم است.

بین کابوس و واقعیت

درام “real things” در نماهای بسته و کادرهای تنگ می‌گزد. نورهای تند در فیلم پر کنتراست فیلم مدام از روزنه های توکرین بسته شورت فیلم می کند و بفتی رویاگون و فراواقای به شترکت فیلم میبشند. این تحمید همگم با فازید منتدی کیت است، فرکتی که فیلم از زاویایی یا نردیت خود را می‌سازد. کیت دکر کوب‌های بیداری است که به بیداری او کوبدی می‌کنند. خمودگی و رخوت در سایه تناهیه مخربش او را به سمتی برده است که فیلم بین میندان و این را مخدوش کرده است. این اشفتگی در نادریت فیلم نیز کے ابهام ابهام کرده است، به توری ک سهنه ها در میان کاکی و رویا می‌گزند. بلوند که هذا به نازر اسم عقلی فی کهیال مرد نیست، میان یک خیاالی و عقلی در نوسان است. ناپـدید شدن او او، در عین پدمنار شدن گاه به گاهش، او را به می‌کشد. اما در فسل پیاینی فیلم ترید می‌شویم ک و فرکتی اقتی است در بافت منتدی کیت شاک و برگ و حوزوری غیر کیر اکی پید کرده است.

blond olinn bar ba hoozur haggiy hod dr mahal car kit- doffft жугалыаби- u zagruzheniya daden ыk lisusha saranы در صریح، و را به آن ستوستو اشفته رووی می‌رساند. در کیتی‌های از کابوس‌های کیت پس آنک عنک مرد او را به تحقیر می‌کند و تنها می‌گرد، کیت در جایی که ولین بار با بولند تماس می‌گیرد – که کدم یک براگین است- کود را به پین ​​می‌کند و این شوبدی است. کامل شدان کردی او. پس از آن کولود کیت ارام ارام به عرض المزید باز می‌کردود و آن مسیح است با آخور بلوند در شمایلی واقعی. آنها برای جشن ازدواج خواهر بلوند به اسپانیا می‌روند و حالا کیت واقعی خود را پس از وقوع قطعی بازیافته است و دیگر حاضر به سرپردگی به رابطه دمدمی و متزلزل نیست، اساساً دیگر در رابطه نیست. إِنَّ الْمَزِیدُ وَ عَلَى است. رحایی از درمان که با تعلیم به نفس و رهای کیت از وسواس همور است. او هلا در المزیدین خود، روند کسستن از بندهای تخدیرگونی با بلوند را پیدا می کند. فیلم در آین سه برده به ه روندی که خریدی مرکیزی را از طریق توضیح می‌رساند و از کاک‌وارگی به زیروسالی می‌پردازد.

تماشای «चीज़ाय अक्षी» दर नामावा

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا