عمومی

“چه کنیم؟” از منظر “ما ایرانی هستیم” ، نوشته دکتر مقصود فراستا


کتاب “ما ایرانی هستیم” اولین بار در سال 2015 توسط انتشارات نی منتشر شد. این کتاب یکی از معدود کتابهایی است که در ایران به خوبی پذیرفته شده است و به مدت پنج سال در بیست و دو جلد چاپ شده است. چاپ دهم این کتاب (نسخه ای که نویسنده این یادداشت از آن استفاده کرده است) درمجموع 277 صفحه است.

بیشتر ما نگران اصلاح جامعه هستیم و دائما در حال فکر کردن و بحث درباره این موضوع هستیم. بنابراین ، مطالعه کار متفکران و متخصصان درمورد موضوعات جامعه مفید است (چه ، چرا ، روند تاریخی ، چه کاری انجام می دهیم؟ نقش و مسئولیت ما). “ما ایرانی ها: پیشینه تاریخی و اجتماعی موجودات ایرانی” نوشته دکتر ماکسود فراستخواه (جامعه شناس ، استاد برنامه ریزی آموزش عالی در موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزش عالی ، فعال اجتماعی و فرهنگی) نمونه خوبی از این دسته است.

دکتر Majsud Frostkhah در کتاب “ایرانیان” ما ارائه ای بسیار جامع (و البته انتزاعی) از آثار مختلفی را ارائه می دهد که با روش های مختلف با “روحیه ایرانی” سروکار دارند. علاوه بر این ، وی چارچوب های نظری مهم و کاربردی نظیر “نهادی” ، “تئوری بازی” ، “وابستگی تاریخی مسیر” و “تئوری M” را با استفاده از مثال های مصور به زبانی ساده توضیح می دهد.

یکی از موضوعات مورد علاقه دکتر فراستا این سؤال است “من چه کاری انجام دهم؟” به عبارت دیگر ، “نقطه شروع روند اصلاح جامعه و نقش و مسئولیت هر فرد ایرانی” بود ؛ “جامعه از کجا باید شروع کند و چگونه باید باشد؟” “از بالا به پایین” یا “از بالا به پایین”؟ آیا ابتدا ساختارها باید اصلاح شوند تا بعداً رفتار مردم بهبود یابد؟ یا آیا اصلاح ساختارها مشروط به شکل گیری فشارهایی است که باید از درون جامعه وارد شود و شکل گیری این فشارها خود نیاز به قدم گذاشتن در درون جامعه دارد؟ در زیر ، گزیده ای از مطالب کتاب (چاپ 10 ، 2016 ، چاپ 2) را در مورد این موضوع ارائه کردم.

“… این موضوع به” عوامل انسانی “نیاز دارد.” جوامع و فرهنگ ها از اثربخشی بشر تکامل یافته اند. بازیگران اجتماعی می توانند سازندگان ایده ها و رفتارهای جدید باشند. آنها می توانند فعالیتهای داوطلبانه را در جوامع محلی از طریق شیوه های ارتباطی ، توسعه سازمانهای جامعه مدنی ، سازمانهای مردم نهاد و سازمانها تسهیل کنند. این مشاغل تجربیات جدیدی را برای زندگی جمعی برخی از افراد و گروهها ارائه می دهد مهم این است که افراد بتوانند با هم تمرین کنند و تجربه همکاری با هم برای منافع مشترک را داشته باشند.ما عادت کرده ایم که در انتخابات پارتی شرکت کنیم و مردم را به رأی دادن ترغیب کنیم. یک سیاست مهم برای جامعه ایران و کلیه ساختارهای سیاسی درگیر اخلاق و رفتارهای اجتماعی است ، اما توسعه انسانی تنها با چنین مواردی نمی تواند حاصل شود.

ما به توسعه عمیق و تهاجمی مدنی ، توسعه فرهنگی ، پیشرفت در زندگی اجتماعی و توسعه هنجارها و الگوهای رفتاری شناختی و رفتاری نیاز داریم. این تحولات ممکن است. کل دنیا به همان شیوه تکامل یافته است ؛ نهادهای داوطلبانه ایجاد شده اند که در آن افراد داوطلب می شوند تا با دیگران کار و ارتباط برقرار کنند ؛ برای تمرین و تولید خلاقیت و پیشبرد زندگی اجتماعی خود.

اما فقط موجودات بیولوژیکی صحیح می توانند الگوهای ایمنی زیستی جدید را تسهیل کرده و بقای آنها را تضمین کنند … امنیت زیستی مطلوب در امنیت زیستی می خواهد همچنان ادامه یابد. لازم است ساختارها و نهادهای سیاسی و فضای قانونی در این زمینه تغییر یابد. مؤسسات باید دگرگون شده و اصلاح شوند. »(صص 121-119).

“هر موقعیتی منوط به گسترش ، ارتقاء و رشد خلق و خوی های خاص با الگوهای خاص رفتار است. … تا زمانی که ساختارها تغییر نکنند ، رفتارها در مقیاس وسیع اجتماعی تغییر نمی کنند. پس چه کنیم؟ رویکردهای اجتماعی مدرن چشم انداز آژانس و ساختار را در خود جای داده … … بازپرداخت بسیار خوب است ؛ دروغگویی نیست. ، مسئولیت پذیری ، احمق بودن ، شفافیت ، کار جدی ، مصرف بیشتر و بهره وری .. اما این داوطلبگری بدون درک منطق ساختار و وضعیت واقعی نیست. ساختار و در اقدامات بشردوستانه و ساختارهای نمایندگی مهم و اساسی هستند و رفتار ما را شکل می دهند ، اما ص نیز وجود دارد کسالت و آژانس انسانی. ما برای کار نیاز به یک ساختار داریم و ساختار نه تنها محدود کننده نیست بلکه دارای قابلیت هایی است. ما از قابلیت های ساختار کار استفاده می کنیم و دقیقاً اینگونه تغییر می کند که ساختار تغییر می کند و زمینه برای سایر اقدامات تبدیل می شود (نمودار 46-160) “(صفحات 159-160).

ما از قابلیت های ساختار تجاری استفاده می کنیم و به این ترتیب ساختار دقیقاً تغییر می یابد و زمینه فعالیت های دیگر می شود
ما از قابلیت های ساختار تجاری استفاده می کنیم و به این ترتیب ساختار دقیقاً تغییر می یابد و زمینه فعالیت های دیگر می شود

“ما به یک رویکرد آهسته و کم تحرک ، اما جامع ، شبکه ای نیاز داریم. ما باید به دنبال شبکه سازی باشیم و به دنبال یک برنامه عمیق ، مشارکتی و نه نخبه گرا باشیم. همه باید در این برنامه آهسته ، مداوم ، جامع و گسترده شرکت کنیم. روح اصلی برنامه شامل تغییر رفتار و ساختار – هر دو” است (صفحه 162) .

“رفتارها تحت تأثیر محیط نهادی قرار می گیرند ، اما … رفتارها و رویه ها همچنین می توانند بر تحول مؤسسات در مقیاس زمانی بزرگتر تأثیر بگذارند. اما … اگر رفتارهای مطلوب را می خواهیم ، باید به دنبال اصلاح عمیق در محیط مطلوب و نهادی مطلوب باشیم” (ص 163).

با این حال ، با روحیه جنجالی [مسئله‌ساز] این در دوره های مختلف از تاریخ تا دوره معاصر است [شکل گرفته و] چه چیزی نازل شد؟ همانطور که در کتاب می بینید ، نویسنده معتقد است که پاسخ فقط دو کلمه است: “یادگیری” و “کار”. یادگیری نه تنها در مورد یادگیری فردی بلکه در مورد یادگیری جمعی ، سازمانی و اجتماعی است … یادگیری اجتماعی نه تنها در مورد شناخت بلکه در مورد عنصر کار و تمرین نیز حائز اهمیت است. [تمرین و پیگیری هدف به صورت عملی] وجود دارد از طریق کار و ارتباط انتقادی ، ما یک مدل اجتماعی بهتر را توسعه داده و تمرین می کنیم. هر حلقه ای که ما ایجاد می کنیم ، هر جامعه ای ، هر جامعه مدنی ، هر پویایی اجتماعی درونی و هر جنبش عمیق اجتماعی می تواند یک پله پله ای برای دانش بیشتر ، یک دید عمیق تر و شخصیت اجتماعی بهتری باشد “(ص 221).

“ما به یک رویکرد شبکه و یک برنامه آهسته حرکت نیاز داریم. ما باید به دنبال ایجاد شبکه و جستجوی یک برنامه عمیق و مشارکتی و نه برنامه نخبه گرا باشیم. تحول یک پروژه عظیم است که نیاز به مشارکت عظیمی از مردم دارد. همه باید در این برنامه آهسته ، مستمر ، جامع و گسترده از طریق انباشت اقدامات که این تمرکز بر تغییر همزمان ساختار و رفتار است ، از کارکردهای مکرر این رویه ها ، ساختارها تغییر می کنند و ساختارها بتدریج رفتارها را تغییر می دهند.این تغییر یک پروژه طولانی و جامع است ؛ فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، شهری ، محلی ، اجتماعی ، آموزشی ، فکری ، جزئی و بهم پیوسته است »(صص 223- 222).

«[داشتن و حفظ کردن] بازی در سرزمین گل آلود حالت خوب اجتماعی در ایران دارد. به قول پروین: “او گفت که او مست بوده و زین نزول است ، و گفت این نه جرم راه رفتن است ، نه صاف.” اگر پیاده روی و حال و هوایمان برای ما دشوار باشد ، پس این به معنای جاده های اشتباه ، اشتباه موسسات و سیستم های ما است. در زمین بد بازیکنان خوب خسته می شوند و تمام حس ، هنر و خلاقیت خود را با هم ترکیب می کنند. بنابراین باید برخی از مباحث اخلاق اجتماعی را به سمت نهادهای اجتماعی ، زمینه ها ، ساختارهای اقتصادی و سیاسی جلب کنیم »(ص 259).

وی ادامه داد: جامعه ایران جامعه ای مرفه و در عین حال جامعه ای مرفه است. همه ما موفقیت های بالا و بالایی را می خواهیم و برای خداوند آرزوی توفیق می کنیم. میانه رو می تواند اخلاق خوبی داشته باشد ، اما وقتی سیستم ها شکست بخورند ، و ما هنوز هم موفق می شویم ، تقسیم شدن ناامیدکننده می شود … با این چرخه های اشتباه گره های اجتماعی باز نمی شود.به جای اینکه یک جامعه موفق و موفق باشیم ، جامعه ایران باید موفق و موفق باشد. تحقیقات موفق و کار اخلاقی آموزش و توسعه شخصی، و موفقیت نیاز به کار اجتماعی برای تبدیل و همچنین ایجاد و مدیریت موثر برای بهبود شرایط عینی زندگی مردم »(ص. 262-261).

می توانید یادداشت های دیگر من را از طریق لینک های زیر مشاهده کنید:

کانال وحید احسانی روی کابل

صفحه اینستاگرام من

صفحه من در جت تحقیقاتیجهت دیدن مقالات بیشتردر مجموعه مطالب عمومی کلیک کنید 


منبع خبر: “چه کنیم؟” از منظر “ما ایرانی هستیم” ، نوشته دکتر مقصود فراستا

مسوولیت کلیه محتوای سایت بر عهده منابع اصلی بوده و بانک مشاغل اینفوجاب هیچ مسوولیتی در قبال محتوا ندارد.

دکمه بازگشت به بالا