عمومی

پادکست اخلاق برای جوانان


این بخش از پادکست های ما برای پیشرفت معنوی به جوانان اختصاص یافته است ، زیرا مسائل مهم آنها را به زبان ساده بیان می کند. این محتوا می تواند به بسیاری از س andالات و نگرانی های این گروه سنی پاسخ دهد. البته توصیه می شود همه افراد در هر سنی از این پادکست ها پیروی کنند. مهم نیست … همه ما باید این پادکست ها را در هر زمان بشنویم.

شما می توانید این پادکست ها را در سایر شبکه های اجتماعی مانند تلگرام ، ETA و برنامه های پادکست در تلفن همراه خود دنبال کنید.


https://shenoto.com/album/42041/٪D8٪A7٪D8٪AE٪D9٪84٪D8٪A7٪D9٪82-٪D8٪A8٪D8٪B1٪D8٪A7٪DB٪8C- ٪ D8٪ AC٪ D9٪ 88٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86-٪ D9٪ 80-٪ D9٪ 81٪ D8٪ B5٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 88٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D8٪ A7٪ D9٪ 82؟ lang = fahttps: //shenoto.com/album/42041/٪D8٪A7٪D8٪AE٪ D9٪ 84٪ D8٪ A7٪ D9٪ 82-٪ D8٪ A8٪ D8٪ B1٪ D8٪ A7٪ DB٪ 8C-٪ D8٪ AC٪ D9٪ 88٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86-٪ D9٪ 80-٪ D9٪ 81٪ D8٪ B5٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 88٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D8٪ A7٪ D9٪ 82؟ lang = fahttps: //shenoto.com/album/42041/٪D8٪A7٪D8٪AE٪D9٪84٪D8٪A7٪D9٪82-٪D8٪A8٪D8٪B1٪ D8٪ A7٪ DB٪ 8C-٪ D8٪ AC٪ D9٪ 88٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86-٪ D9٪ 80-٪ D9٪ 81٪ D8٪ B5٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 88٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D8٪ A7٪ D9٪ 82؟ lang = fahttps: //shenoto.com/album/42041/٪ D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D8٪ A7٪ D9٪ 82-٪ D8٪ A8٪ D8٪ B1٪ D8٪ A7٪ DB٪ 8C-٪ D8٪ AC٪ D9٪ 88٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86-٪ D9٪ 80-٪ D9٪ 81٪ D8٪ B5٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 88٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D8٪ A7٪ D9٪ 82؟ lang = fahttps: //shenoto.com/album/42041/٪D8٪A7٪D8٪AE٪D9٪84٪D8٪A7٪D9٪82-٪ D8٪ A8٪ D8٪ B1٪ D8٪ A7٪ DB٪ 8C-٪ D8٪ AC٪ D9٪ 88٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86-٪ D9٪ 80-٪ D9٪ 81٪ D8٪ B5٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 88٪ D9٪ 8 4-٪ D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D8٪ A7٪ D9٪ 82؟ زبان = فا

جهت دیدن مقالات بیشتردر مجموعه مطالب عمومی کلیک کنید 


منبع خبر: پادکست اخلاق برای جوانان

مسوولیت کلیه محتوای سایت بر عهده منابع اصلی بوده و بانک مشاغل اینفوجاب هیچ مسوولیتی در قبال محتوا ندارد.

دکمه بازگشت به بالا