فیلم و هنر

نقد فیلم Out of the Blue – بازگشت فیلم نوآر

نیل لابوت که بیش از هر چیز دیگری در جایگاه یک نویسنده و کمدین تلویزیونی است، به خاطر آخرین کار خلاقانه اش شناخته شده است. او که به ترجمن کاراکترهای عاری از رحم و شفقه شهره است; در کنار هم قردان دان یک پسر جوان سادو و یک زن بدطینت درام خلق میکاند. بخس‌بندی فیلم به شیوای رمان‌گونی نشم می‌دهد هنوز دلبسته لیتادراست. در تعلیم با کتابدار بودن قرهمن هم پیکد دارد. अधिक इन इन ar िजहकरमालिस मैस मैस निमी‌शुड फोलेश कनीम कनीम कनीम ک کah‌قdr eز adwrron whجش فrmalیstی کrیd‌ast.

غیرمنتظره. بر خلفا ین مدعا فیلم کماله دست قبل حدسی دارد. ক্যাক অক্র বে বায়া গার্মান ফিল্ল ক্দানান স্দ্যাত্যান নায়েন শ্দ কা কা কায়্যা দাডাডাড্যাত দাডাডাড্যাত

داستان فیلم از این سراست‌تر نمی‌توانست بهده; کانر (ری نیکلسون) یک کتابدار ساده است که فریب یک زن فتان و هیله‌غر (مریلین با بازی دیان کروگر) را می‌خورد. زن با مزلوم‌نعمی می‌مابره کنر را وادار کند بازمون برکوکش را کشک! داستانی که خیلی زود خاطره گرمت مجاف شکه بیلی ویلدر را به میند متبادر می‌کند. हता में है आज पेस है है दु दु ब؟

بوی دردسر را از همان نماهای اونگین می‌شنویم. Basic photos و مرموزانه از مریلین نشان می دهد ک هکه هست زیر سر آن زن مکار است!

کوسد لابوت از ترکون یک نوار کلاسیک در آن زمان پیک یک آدای دین سریایی به سینامی موردعلاقه‌اش بود. همان‌وتور ک می‌بینیم کنر هم شب‌ها فیلم‌های سیاها و فیلم‌های سفید را بازبینی می‌کند. اما واقعیت این است که چیز خوبی نیست.

نوعر به منتدى سیاح است و لله نامقدید در جنزر هم نورفردزی تاریک در کین فیلمها بوده است. با این حال، غیر منتزازره در نود قاعده سکانس‌ها به نورانی ست! حتا صحنه های ابری و برانی هم از سهنه های افتی هندیند. این وج creativity لابوت در درکی از جنری است که تنا کایت بسری فیلمش را به شرکت کے دہاست.

मुल तमामा अता लाबुट ، दर इन फिलेम हम काराका जिया हैा है ، बा इन दियलोगहा अजाई कोट फैलेम फैलेम फैलेमार सार सार स کردند دیالوگهایی ابکی و بی‌کارکرد ک اژ اگر تمامشان را دیلمت کینیم به کار نمی‌خورد. برای نساء: -سورت کیزیلی داری. – کوشهالم دوش داری. خب که کی؟ در دست دیالوگها که کمکی به فیلمیتـردزی یا پیشبرد داستان می‌کنند؟

با آئین جود به نازر می‌رسد دایان کروگر در نکس مریلین جایدی دوسل و ری نیکلسون در نکک کانر جیدی سادہلوح از تمام دوککی که لابوتی بر دوششان بود وردہہ۔ ری نیکلسون جوان دارد نشم می‌دهد از پدرش جاک نیکلسون افسانای خوبی به ارث برداست و ابرومندانه از پس ولین هوزورهیاش به تیوتی نکش رایال برمی‌اید. اما پلیس‌های فیلم حتا به بازی خوب بیک هم نمی‌شوند. قربه‌بردازی زائف مستدر شده‌است ما نه نفرت باور کانیم به کانر را باور کنیم و نه تحلہ پیاینی بری دوستی با و را. کارک کنر محل با مریلین از کراہ شرماورش می‌گوید، همان کھیک‌ای که و را به توهم بری زنان خونخوار فیلم بدل کرد، ام باز هم کانی نیمی‌شویم ک کرا او تا این حد از سوی ردوم و پلیس مورد پیشداوری است. گویی جهان فیلم انقدر گل و بلبلی ست ک ب کا کرم به یک سلبریتی برد میشوی!

از نقط کلیدی یک فیلم نوار خوب فم‌فتال آن است. زنی که زاحیر فیربندا و باتنی شایتانی دارد. ین زن باید آنقدر توانا بهد که می شود که می خواست. کاری که از دریلین مریلین کاکر است. فیلمنامه ان‌قدر روی کنر و اروتیسم لیکہ این دو کنیدیر است ک اسلا مجالی بری خودنمی به مریلین نمی‌دهد. به نگرد او را در زندگی پیرینی‌اش می‌بینیم و نمی‌وقیمن از کارش سر دربیاوریم، او را بشنکیم یا رکبش را بخوریم. به کاتر درجادری زایف و فیلمنامه الکن، از همان شیاده هویت او بریمان فاش می‌شود.

تنظبه قبل زیکر دیر اینکه وقتی دست به قیمت یا رایکن می‌زنیم باید تمام کایپان ایتر هنری را امروزی کنیم. تنها بریند قصه‌های قریدی به زمان حال کمکی نامیک کرد عرض المزید cinema، حتا اغر مثل کنر هر شب فیلم کلاسیک tamasha kennd، از فیلمی تلوق 2022 از فیلمی تلاقه 2022 عرض العدین دراند. متأسفانه فیلم غیر منطازره هیچ پیچیدگی مانند معمول سینمای امروز ندارد. همین امر آن را به إتری باشترگر و کملا قبل از آن می بردید کرده است.

علی‌گرم تمام نقاط ضعفی که نام بردیم فیلم پیاین گلیبیرگیرک‌های دارد. پیانی ک می‌توان تا حدی معایب آن را جبران کند. دریافت لابوت تمام این فیلم را بری همین پیان گیرمنتزره سکائوسته اما این بونت آنقدر کوت دهرد ک کی کی ک بریش دوخت و را برازنده جله است.

با این همه اگر دلتان بری فیلم‌نوارهای امریکین آنقدر تنگ شده است که می‌قواید از آن‌ها را تربم کیند، توکنم غیرمنتزره را به شما رامی‌کنم.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا