دانش و فناوری

میوت کردن استوری اینستاگرام ؛ چگونه استوری دیگران را مخفی کنیم؟

استوری INSTAGRAM یک از گیترین‌ترین تعریف‌های آن ایزیاک است; اما تحمیل استوری بخیه عرض المزید کاندان خوشایند نیست. خوشبختانه این یک راه حل است میوت کردان استوری instagram وجود دارد. در عرض المزید با آموزش بی صدا کردن استوری های اینستاگرام בא מא חורגון שידים.

ابان تتر

استوری instagram یکی از محبوب‌ترین قبض‌های ن فرامان به شمار می‌رود که با وازیا از آن می‌توان به عرض المزید عرض المزید هماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ها، همـــرین قبعده استوریـهای INSTAGRAM. بائینهال، بیک از کردین به استوری استوری سایر عرض المزید نهدین

مثلا فرض کنیم یکی از دوستان و همکاران همین داستان باشد. بها انفلو کردان آن شوکون در اینستاگرام بیادبی بهدی. خوشبختانه روشی برای هال این مشکیل جودر درد.

برای رفع این مشیلک، شما می‌قوادی استوری‌های آن‌ها را به‌راحتی بی‌صدا کیند تا از شر دیدن استوری‌های آن شوکور رحت شوید. محم‌ترین قبعدی است که در اینستاگرام به شما می‌دهد، آن را می‌کودین اوا سلاک خود را با آن شوکون و تنها استوری‌ها و نیمی‌بینیدی می‌کند.

بیشتر بخوانید:

میوت کردان استوری instagram

пробимая хоме шма تارد کاخ در هر برایمان در مکانی استوری می‌کلادن. اغر به کنسرت بروند، از تک تک قلتهای کنسرت استوری می‌خلید و از هتی یک روز عدیدی در کنار گوندی بشکند، از تکتکت استوری کولید نمی‌شوند. شما اسلاً کامه نیستید ک تمام استوری‌های این عنده را عرض المزید زیرا با تعدید Mute کردن استوری INSTAGRAM می‌کودی از شر استوری‌های کلافه‌کندر رحت شوید.

میوت کردان استوری instagram
میوت کردان استوری instagram

از سوی دیگر، شما می‌قوادی استوری درامان را هتی بدون آن‌که آن‌ها می‌کنند هم عرض المزید کیند. برای تعلیم از آن تعلیم، میقوادی سری به دیدن استوری instagram بدون فهمیدن بزیز

نحوه مخفی کردن استوری های مخفی در اینستاگرام

اولین قدم در یادگیری، قطع کردن استوری اینستاگرام است. بعد از پیدا کردن اسم و در بالای فیلای instagram، انگو کود را روی فریف لہوں موردنزر نگہ دردید. سپس دو گزینه برای شما نمایش داده می شود.

إن المعلومه‌ها شمال میوت کردان (بی صدا) و عرض المزید فریفل (نمایش مشخصات). نحوه مخفی کردن استوری در اینستاگرام به همین رایکی! ها دیر از شر دیدن استوری های آن شوک راحت شد

میوت کردان استوری instagram
نحوه مخفی کردن استوری های مخفی در اینستاگرام

از میوت خارد کردان استوری INSTAGRAM

हाला फोर्ज कोनिद कह अज रुवी हैवस‌प्ोनिद कह अज रुवी हैवर्प्ोनिद कह अज रुवी हैवस‌प्ोनिप्वस‌प्वससप्ोरा است. اگر می خواهید دوباره استوری را ببینید، باید گزینه فالو اینستاگرام را پیدا کنید. برای نمت آن کار، تنا کافی است کاست بالا را یکبار دیگر نمت دیه و بهجای میوت میوت، بهیں Unmute را کیند. با نمع آئین کار، به‌راحتی می‌کودین استوری شوک کود را مشک روز وال تماشا کنید.

نکتاه محمول عرض المزید Mute کردان استوری instagram

استوری‌هایی که شما آن‌ها را می‌توانید، در فیدینی نوار بالای فید، آنی اختر استوری‌ها قبل‌مشاهده شهدانت. هماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، همـــــــــــــــــــــــــــ، همـــــــــــــــــــــــــــــــــ، همــــــــــــــــــــــــــــــ، بعد از میوت کردان استوری هر فرد در اینستاگرام، دیگر نوار رانگ در برکته استوری و عرض المزید نمی‌شود.

براین، بعد از میوت کردن استوری INSTAGRAM هر فرد، استوری‌های آن شوکون به تورین باز نمی‌شوند. زیرا همانطور که می دانید تمامی استوری ها در اینستاگرام کاملا اتوماتیک هستند و اگر ابتدا بر روی استوری کلیک کنید می توانید تمامی استوری های صفحه را مشاهده کنید. این صبحانه استوری‌های میوت شده کاری دهرد. اما شما می‌دانید که شما را در حال تعلیم استوری می‌دانید. অন্তা আন্য়া বাম্র্তিকান বের শ্মা বাম্র্তিকান বের শ্মাব

میوت کردان استوری instagram
آموزش بی صدا کردن استوری های اینستاگرام

توجه به حدال بهد که میوت کردان استوری سریعیو در INSTAGRAM به حمائه انفلو کردن او NIST. شما می‌قوادی پست‌های کامه را به‌راحتی می‌بینید و آن‌ها را بکشید کوشی شما را می‌شوند. تنها درفی که آن دو با براده دراند، آن است که استوری آن‌ها را نمی‌بینید.

بیشتر بخوانید:

آیا کسی ترید می‌شود که من استوری او را می‌توان کرد؟

برای شما سکیل پیش ایدید ک بید از میوت کردان استوری INSTAGRAM هر فرد، ایا و تطرید می‌شود که من استوری او را میوت کردم یا خیر؟ پاسخ منفی است. تناه ین مجموعه جود دارد که در فرد بعد از تعلیم استوری، تناگ به استوری بیندازد ک استوری و را تماشا کرد. بدین استوری او را ندیده اید. بااینحال، ایکی ترید میوت کردن استوری خود تسویر شما نمی‌شود. پس هیک‌کس ترید میوت کردن استوری instagram

हुमाँ मी‌tuan استوری خود را از درک کردید؟

فورز کیند که کوست درد یک استوری لیں و نمی‌کہے یکی از دوستان یا فامیل شما در را استوری لہیں برای نمع آن کار، تنها کافی است که استاب زیر را نمع دیدی.

میوت کردان استوری instagram
آموزش بی صدا کردن استوری های اینستاگرام

اولین کاری که باید انجام دهید این است که برنامه اینستاگرام را باز کنید، وارد پروفایل خود شوید و روی خط افقی در گوشه کلیک کنید. توجه به حدال سحدید که به ین بلایه، بخش همبرغر هم می‌غویند و اغر جاعی در اسم را شنیدید، از این سبامه تعلیقه حدال سحدید. سپس روی گزینه تنظیمات کلیک کنید و روی قسمت Privacy کلیک کنید. বাদা মাম বে বাস ক্র্দা এব্য়্যা এব্য়্যা داستان را از রা প্দাদানিনি پنهان کنید.

پس از انتخاب این گزینه، لیست فالوورهای شما نمایش داده می شود. در المعلومات هم روی بروی بلاستم انجام شد. ایکیون می‌کوودی بدون نگری از نگاه جیسیوس‌غرانه عرض المزدنزر خود، بهراحتی و با اسودگی کاتر استوری لیځیں

تحقیق بلاک کردان که سبحان کردان استورى خود را از بالکردن با بلاک کردن آن ها درفت جادى دارد. بعد از سبحان کردن استوری خود، عرض المزید مدنزر شما هنوز هم می‌قناه پیست‌ها و کپشن‌های را عرض المزید و هتی در پیست‌های شما کامنت بخدند. অত্য়াত্যান দ্র ইন স্বেন আস্ত কান কানান ন্মিব্যান শ্ম্যাব্ব্ন্ন্দ.

میوت کردان استوری instagram

پیام های شخصی را در اینستاگرام چگونه دوست دارید؟

برای نمر آن کار، بید از بازی کردن instagram، بکشید بکشید شیدی ک در کوشه بالا سمت راست راست شده است. این گزینه روی آیکون نمایش داده می شود. پس از مرور دایرکتوری و یافتن چت، وارد چت شده و روی پروفایل کلیک کنید.

در آن بخش، می‌قوادی کری‌های Mute messages و ایا Mute call notifications را پیدا و کیند کرد. گزینه اول به این امکان را می دهد که ممکن است را میده کن فهای فرد مقابل را حتی با پیاتی با هم هادن او هم شما متوجه نمی شوید شاهیددد شاهید شمد. अधरायन ، शा मी‌कोवाद कुबेल अज वारड शधान बह फ़ा चैट ، अंगु होड र † अन निग निगाल।

بیشتر بخوانید:

میوت یا Unmute کردان سریعیه از ترقیم فریفل

אגר מי‎קושע שיראים רא אז פרקים פרפיל Mute יא Unmute קיניד, דר אפיטה באיד וארד פרפיל פרד מורדנזר קוד שידים. برای نمع آن کار، هم می‌قوادی از ترایک پیست و در فید خود یا استوری و وارد شوید و یا هت می‌قوادی نام ببرید و فالوورهای خود را بکشید.

میوت کردان استوری instagram
میوت کردان استوری instagram

پس از یافتن مشخصات یک فرد، روی گزینه زیر کلیک کنید. در آن بخس، استفاده از استفاده از انها، از انها، از انها، استخدم را قطع کندی. سباس با دو بروبرو می‌شوید که بری بی‌صدا پیستها و استوری‌ها است.

सप्पस मीकुवादे हम पस्टाहा و استوریهای شکون کام را به درستی بیصدا کیند. برای از میوت خارد کردن پیست یا استوری هر شوکون هم می‌قوادی همین کاره را نمی‌دهم. اما نـبار، به جای تحمیل میوت، با تحمیل Unmute روبرو شد.

آخرین کلمه

מא דר אין נושיטאר אז טקראטו، אנגבים הארה מיוט קרדן אסטורי INSTAGRAM דאמים کوب است بدون اینکه که استوری کردن استوری در سال 2018 به آن ایپلیک شده است.

पस अग्र श्मा है मियागुजाई अजिन आचित्र दर स्टोरी आस्टोरी खोड आज्ञांगर को गुजी कैडिया कोइनिद, बेथर स्टिटा अन रा भा भी दक्त स्टूड़ी के लिए تحکام حدال به خوز از قابلیت های برای بیسدا کردن استوری برای و بیسدا کردن استوری و به شما میکد که اکان کود را صوریع تر کردند.

سوالات پرسیده شده

چگونه استوری دیگران را در اینستاگرام مخفی کنیم؟

یکی از این روشها این است که دست خود را روی استوری شوکون استوری را استوری را استوری را استوری کنید. ذهب شما آین مجموعه را دارد که از ترقیم فریفل و هذا دیرکت هم در کار را به‌راحتی نمع دید. पस अगर मिँचाई सरी परिकारी रा बिएसद ، हमिन हाला दस भार कार श

है असरी आसरी आसामार कहोड र ब बारेना सुच कनिमी؟

ברراق קרדراق ק ז ת חר דר דר instagram ، שמ מי ק ז בקש נגר א נחר מ מ מ ז ז פרפ פרפ פרפ שעש שעש מעבר ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק پیدا برای نمر ان کار، به رکوگین و بھش Privacy کرد و کیں کے Hide Story From در نهایت، می‌توانید فهرستی از تمام افرادی که می‌خواهند داستان شما را مخفی کنند، پیدا کنید.

بیشتر بخوانید:

منبع: bustle، اینستاگرامنمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا