فیلم و هنر

مهدی سالم مشاور فرهنگی و رسانه ای کیست؟

دکتر عیسی زارع پور ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مهدی سالم را به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه ای منصوب کرد.

طبق گزارشات محتوای کلیدی ؛ مهدی سالم او دارای مدرک دکترای مدیریت فرهنگی است و قبلاً کنترل “شبکه امید” تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را با سابقه 20 سال فعالیت در بخش فرهنگی ، رسانه ای و رایانه ای بر عهده داشت.

وزیر ارتباطات در سخنرانی خود برنامه ها و برنامه های عملیاتی را برای اطلاع از موفقیت و اقدامات وزیر و نهادهای مشترک با استفاده از تمام قدرت رسانه ای کشور ، مطابق با فعالیت ها و فعالیت های روابط عمومی در مقر وزارت ، بیان کرد. شرکتها و سازمانهای شریک برای ارائه یک معرفی دقیق از عملکرد و موفقیت ، درخواست ادغام پیوست فرهنگی و رسانه ای در استراتژی ها و پروژه های کلیدی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و اجرای آنها را درخواست کرده اند.

سابقه مهدی سالم شامل نظارت بر امور بین الملل در مرکز منابع دیجیتال وزیر فرهنگ و رهبری اسلامی و به عنوان عضو هیئت مدیره مرکز بهبود کودکان و نوجوانان است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا