دانش و فناوری

قطع دسترسی کاربران ایرانی به گوگل پلی ؛ صیانت، محدودیت خارجی یا مشکل فنی؟

کتگ عادی به گوگل بلی در ساعت اختیر تسور بیک از در فیزی ارزآوری شده است و به آن می گوییم.

به نازر می‌رسد که از ساوتی پیش استور به ایرانی به علیکی هی گوگل پلی استور به ترز ایکی قطع شده است. داستان چیست؟ یک تحمیل فیلترینج از خارج؟

ابان تتر

انتور ک روگوهای متاخرتر نیشن می‌دهد، بیک از روسی و کوبایی نیز مشکلی در مورد برامه‌های گوگل پلی عادی شده‌اند و در زمان تلفن بری دانلود برامه‌ای مد نازر خود به ارور معروف Could not full your purchase رو به رو می‌شوند.

بیشتر بخوانید: עשוק פרלר בה גוגגל פלי אסטור מקושון ב עשלון פניקון טרמפע!

کتگ استراین ایرانی به گوگل پلی

به نازر می‌رسد که در مدر جدید که از سوی گوگل می‌شود، از روش‌های کو روشن‌کردن VPN نیز نیستجوگو است و Google با رصد فیرد در دیر آیپلیکه، پیپمیت و رای میدونه. منای از دانلود فراملها מישוד.

قطع إلی عرض المعلومات ایرانی به گوگل پلی; صیانت، تحمیل عرض المزید یا مشکل فنی؟

در حال حاضر هذا اطلاعات ایرانی، کوبایی، روسی و تانزانیایی از به کرامه کے کے کے پلی شدہ شد و کہ نسب نسب اپیںیہ ہ را هندین. بنابر تحمیل‌های نمع شده، گوگل بریا برای کردی کردی کردی که تنزانی و ایرانی شفرتر هم شده است.

در هر هال مفتاح از استورهای ایرانی کون میکت و کافه‌بازار نیز کافه‌بازار نیز دیلمت شده است.

بیشتر بخوانید:

نازر شما در مورد کتگ کیت کیست؟ لطفا به افکار خود نگاه کنید تکراتو در میان لیکی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا