فیلم و هنر

قصد داریم بواسطه این تئاتر بچه ها را با الگوهای درست آشنا کنیم

مصاحبه با نویسنده و کارگردان تئاتر افسانه قالیدون:

کیوانان ظهرابی ، در مصاحبه با یکی از روزنامه نگاران برجسته ، مدت زمان نمایش را شرح می دهد: «ما ماههاست که با تمرینات منظم برای تماشاخانه افسانه قالیدون آماده می شویم.

طبق گزارشات محتوای کلیدی ؛ ظهرابی گفت: “تئاتر افسانه قالدون” یکی از ارزشمندترین کتابهای ادبیات ملی است. مطابق با کودکان و نوجوانان و سپس با یک تیم متخصص و یک تیم خوب و برای افراد جالب توجه ایجاد می کند.

ما می خواهیم کودکان را با الگوهای مناسب این تئاتر آشنا کنیم
ما می خواهیم کودکان را با الگوهای مناسب این تئاتر آشنا کنیم

او هدف این تئاتر را الگو و ساختن شخصیتی مثبت توصیف کرده است. زیرا کودکان را با الگوهای مرتبط با مردم باستانی سیاره ما آشنا می کند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا