دانش و فناوری

شکست سنگین آیفون 13 پرو مکس در برابر دوربین شیائومی 12S اولترا

کروبینی برکمدارهای اپل و شیاومی نمر شده، خبر از ساکبات سنگین آیفون 13 پرو حداکثر در بارب شیاومی 12S اولتر می دهد.

ابان تتر

وب سایت DxOMark یکی از معتبرترین مراکز بررسی و ارزیابی متخصص در زمینه دوربین های موبایل است. دوربین xiaomi 12S ultra را نصرف کرد و به دوربین این تلاوہ امتیاہ ہ۸ را انتخاب کرد. پیش‌ از آین شاهید دربینی دوربینی iPhone 13 پرو پرو مکس بودیم ک با کسب 137 عمیتیا را از خود به بہ کہ کہ.

لازم به ذکر است که 12S در شاخص DxOMark رتبه 5 را به خود اختصاص داده است، اما 12S در رتبه 5 قرار دارد، اما این یک دوربین هوشمند مانند Ultimate 4 و Xiaomi است.

بیشتر بخوانید: بهترین دوربین گوشی 2022

sebat sangin ifon 13 pro max beh parhomdar shiaomi

بنابر تعریف دجزومارک، دروبین xiaomi 12 اس ولترا در بخش فوتاکی با کسب 144، در بخش زوم با 96 و در کشتن فیلمـبدری با 113، در کشتن فیلمـبدری با 113، در کشتن فیلمـبدری با 113، در کشتن فیلمـبدری با 138 را به خود. است.

شیائومی 12 اس اولترا

বান্যাত্র্বি ব্র্বিন ইন গোসি বে স্রি ক্য়্য কায়্য ক্য়্য শুদাদাদাদাদাদা. این ترکود در شیشته های با کریں کم یا زیاد برای فوکتری یا حکت پرتره، نوردهی کے کردی درد; همچنین از داینامیک رنگ کرکی که چه فیلمی است. از دیگر کاکاهه

لازم به ذکد شکیائومیائومیائومیا 12 اولترائومیائومیائومیائومی 12 اولترائومیائومیائومیائومی 12 اولترائومیائومیائومیائومی 12 اولترائومیائومیائومیائومی 12 اولترائومیائومیائومیائومی 12 اولترائومیائومیائومیائومی 12 اولترائونمدار شین باعث می شود ازومی ازومی ازومی اینقص شناخته شود. بنابر اطلاعات دگزومارک یکی از دوربینی از دروبینی در تلوگ زمان رندرگیر HDR عرض المزید می‌شود با بر آین، روبه‌رو شد با تابش نور کم، با مشکل Shutter Lag

نقاط ضعف دوربین اولترا 12S به همین موردی کتم نمی‌شوند و به گورته این مرجای معدیدی، در زیتون کے شہید کردی شیدم; از جماله در رفع می‌توانم به نویز در ساهن‌های با کنتراست بالا، در فوکوس در دوربین تله‌فوتو یا کنتراست پین در به یکی از توکرست کردن کردن.

بیشتر بخوانید:

نازر شما به این سکبت سغانی iPhone 13 Pro Max به شاومی 12S ولترا شیست؟ خود را در بخش کامنتها به سومبایلا و اخبار فناوری را با تکراتو دولم کیند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا