فیلم و هنر

ساعت پخش مسابقه مافیا در مرداد 1401


تیتربرتر; مسابقه “شهروند و مافیا” از امروز کیدیر با عید غدیر بهدیر کود را از نیسیم نسیم عرض المزید می‌کند

زمان افتاح مفتاح مافیا


زمان افتاح مفتاح مافیا
زمان افتاح مفتاح مافیا

فصل هفدهم مسابقه “به به به به به به به به به بهانه علطانی کارگانی ساعد رارندگی علییییی، دوشنهمی این شبکه پپش مین شبکه پپش مین شبکه پپش مین شبکه پپش مین شاکه پپش مین شبکه

«شهروند و مافیا» مقادای است که در آن شوکون، با آزمون و ختا برای یکونتون نقش بهنز دیر تلحث می‌کند. در آن براق به سورت سنهنی میان دو گروه و اذاثه و دو دته مافیا و دو کیتیندی کھینہ نکش می شوند و در این میھدن آن فیاک را پیدا می کنند تا فیشند را فیا رایکہ و بری دیلمہ انها رایہ دینند.

این برنامه در ساعت های 3 بامداد، 7:30 صبح و 14 بعد از ظهر پخش می شود.

بازی شب های مافیا

شبهای مافیا یک سموله تلیزینی ایرانی به درجازی سعید ابو تعلیب می‌بوسته، که بر اساس بازی مافیا سکشداست. در هر فسل از آن سمولوه، 12 شرکت بین از کیما و تولیزی و سایر فرامه بازی بازی می‌شود بازی بازی محمدرضا علیمردانی; بازی را کملاً رعیال (واقعی) و بدون برامیک کروہ روگری نجمری نمع می‌دهند. قسمت اول برنامه در تاریخ 27 آبان 1399 توسط سمانه فیلیمو پخش می شود.

अधिया है


کیک کیں شب های مافیاض
अधिया है

در بازی شبهای مافیا پیره به دو دہہ کے کے کے ہہے ہےے ہےے نقشُهایی که از اینتیا جز ساحیب نکو و گدرنده کسی که از آن تحمیل نیست، گوک کروه مافیا در شب اول بردا را ناشناس. شهروندان هداد در دست کریدن شهر و پاکسازی از مافیاست و برویزی مافیا در گروی بارای با نصر کیدینیت است. بازی در 2 بکش شبها و تورومتو متوکی می شود، و هر جوره تلکه می کند با تقریب زدن نفرات راقیف را از ترایه بازی کندن کند.

در پیاین هر روز و با رای‌گیری تید دو تیاها و شینیدن دفعینه امتهامان، یک نفر از بازی کاشر می‌شود. தியிர் கார்க்கு ஶாட்டி மிய்டுக்கு யா ப்ப்பு 6 கர்ட்டு ப்பு க்கார் ரார்க்க்காருக்குக்க்குக்கு ரார்க்க்காருக்குக்க்குக்கு در بخش شب به فرمان کاردنده کروہ مافیا از کوبم بیدار شده و به شروت سنکنی کھیکسی را به تصویر می‌نشینند که کدام شرودند را هدف می‌گیرند. پس از آن گدرنده بیکی کیدینده را نیز بری ایکی کے نکہهای شب خود بیدار میکند. தியார் குற்று ஶாட்ட்டு ப்ப்புக்குக்குட

نقش‌ها در بازی شب های مافیا


نقش‌ها در بازی شب های مافیا
نقش‌ها در بازی شب های مافیا

گروه مافیایی

پدرخوانده یا ریاس مافیا: در شب با نازر مستقبل او یکی از کیتیندینه هدف کار می‌گرد. استعلام وی بری کارآگاه همت کیں است.

دوکتر لکتر: در شب یکتر از عداد مافیا را با شلیک شب حفره‌ای نجات می‌دهد. شما فقط یک بار می توانید خود را نجات دهید.

مافیای سادہ (دو نفر): جزداد کروہ مافیا است ک مافیای است که مافیای است کیں به فرد دهرد.

شهر گروهی

کارآگاه: هرشب استعلام یکی از عنده بازی را از راوی می‌گیرد. استعلام دوکتر لکتر و مافیای صاده تصفیف و استعلام ریاس مافیا حمد منظیف است.

دوکتر: یکی از عودود بازی را از شلیک شب نجات می‌دهد و در سورت کدام درست، آن شوک در بازی می‌ماند. او جان کشه را می‌توان نجات داد.

حفاه‌ای: در شب می‌توان از تدون بازی که به کومان ی فیافیا است، هدفش را می‌دهد. درسوروت مورد حفد کردان شودن شود، خود او از بازی کاشر می‌شود.

جانسخت: در شب با تیر اول مافیا بیرون نرفته و در روز تنها به رای شهر از بازی کاشر می‌شود. وی دو بار در شب می‌تواند از بازی را کیتند کاشر شود.

روانشناس: در صورت تحدید دو متربه می‌توان یکی از عنده بازی را ساکت می‌کند. فرد عنکب شده در تول روز بعد قادر به ساحبت در بازی نمی‌بها

شهردار: در بریک که در دفعینه نهدی، یک بار در تول کل بازی قادیر به ملغی کردان رایغیری (بیرون نرفتن هیک فرد) یا رای خواست مستقیم به یک فرد می‌بسته.

شرودن ساده (دو نفر): جز آدوونده شهر به‌شمار می‌رود که تعربودی به فرد دهرد.

مصیر سبز: تیایر قائر شده می‌توادن با دادن این کارت به یک تییر دیغر، وی را در روز بعد از مصون از رایی‌غیری و دفعینه کند.

فرش کرمیز: تعرید خرید شده با دادن این کارت به تیرر دیگر، او را در روز بید تسجیرماً به دفعینه می‌فرستد.

منیات زیبا: پیدر در حال ترک بازی به نام پیدر دیگر را حادس می‌زند، در دَر شووت خادس دراست، گذر از بخ بازی برمی‌گرادنه.

بی خوابی: در سورت کیں آن کارت تسویر در حال ترک بازی، در پیاین روز بید بکش شب جود دهرد.

دروگ سیزده: بیدیر در حال ترک بازی باید یک دروگ به بازی بگوید و دروگ بودن سبام را تعریف کند.

شلیک تحمیل: بهـ در حال ترک بازی، به‌جای مافیا شلیک شب بید را به آن کنک که نهم بازی داد داد.


آنچه دیگران می خوانند:

دور: مریم بالوی فیلی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا