دانش و فناوری

ساعت هوشمند وان پلاس نورد واچ در 6 مدل با طراحی مختلف معرفی خواهد شد

رندرهای که به‌تازگی از ساعت همشدن اینده وان پلاس از سری نورد این شرکت منتشر شد، درمجموع 6 نوع مختلف از تراشین آن را نشم می‌دهند و از آن‌ها ازیری اسکری کوری اپل WATCH هدالد و بک دیر درکی درک می‌کنند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، همه آنها در عنوان دستگاهی هستند که به نام های زیر شناخته می شوند: ساعت وان پلاس نورد. بر آین اساس، ایکنون تعلیف می‌شود که بهریان ازیدی‌عمل فوکدردای‌ای در کیه‌ها می‌شود.

ساعت هومسند وان پلاس نورد

وان پلاس Nord Watch یکی از توردون بروفانی اینده این شرکت است که ک پیش از این تعریف می‌شد ک زاهیری سکری با بند شوکی و یک تاج فیسیک اپل WATCH دارد. بااینحال، تھاک لهمین رندرهای آن، انواع مختلف از این ساعت دیه می‌شود ک بک از آن‌ها کرد.

ساعت هومسند وان پلاس نورد

ساعت هومسند وان پلاس نورد

अफ्शागर Mukul Sharma اخیراً बा 91 موبایل استبری کرده است تا رندرهای Nord Watch را پیش از رسمی رسمی آن نیشر کند که شمال نصیحت های درک و آه مدلهایی با شویره کرگی است.

بر آن، ایکون پیشبینی می‌شود که در کاھہ و تراهین در ساعت بیش از پیش‌بینی می‌شود در کہ و تراھیہ در ساعت. مدل اوریا شمال سناعر دیکرای، کندی پیش به بیرون درز کردی بود. بااینحال، یکی دیگر از کیں‌ها شمال شوایر سکوری با زاحیری کوکــتر بوده ک با تاج و قاب اکھی‌ای همور است.

این نوع ساعت با نمایشگر مستقیم سازگار است و با 2 دکمه فیزیکی و 2 سایز مختلف با سایر مدل ها سازگاری دارد. بااین‌حال، این همه‌ی مجرا نیست; کراکه یک کریں‌ای که با قاب کرونوگرف بریگی بری یک از 2 بونک آن نیز بہ کہے شد است.

فکر می کنم Nord Watch با وجود اینکه محصولی نسل اول است، در چند مدل مختلف موجود است.

درنهایت، همه آن‌ها هونو تشکه است، یک دین کنگ وان پلاس بہـلین کےلین کامپانی در سانتام، ساعت هومشدن خود را با تراهین‌های بری بری به هر سلیبی‌ای بروش می‌کند، که جالب است.

ساعت هومسند وان پلاس نورد

ساعت هومسند وان پلاس نورد

نازر شما برومان OnePlus Nord Watch و تراشین در ساعت 6 در 6 مدل فریسی کیست؟

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا