فیلم و هنر

«ریلیتی»؛ واقعیت تام و حتی بیشتر از آن

مجله نماوا، علیرضا نراقی

در شیوه های معاصر نمایشنامه نویسی و به طور مشخص در زیر شاخه های تئاتر مستند شیوه ای وجود دارد به نام تئاتر واژه به واژه(Verbatim). در این شیوه نمایشنامه نویس واقعیت را منبع اصلی خود قرار می دهد و این منبع را از چشم مخاطب مخفی نمی کند. تئاتر واژه به واژه تئاتر اقتباسی نیست، بلکه عیناً یک واقعه را بازنگاری می کند تا روی صحنه واقعیت همانطور که رخ داده است تشریح شود و به واسطه گفتمانی که در درون بافت اثر و فرم اجرایی ایجاد می شود مخاطب شناختی دقیق تر از یک واقعه به دست آورد.

«ریلیتی»(Reality) ساخته تینا ساتر نمونه ای از تبلور تئاتر واژه به واژه در سینماست. فیلم بر اساس نمایشنامه ای نوشته خود تینا ساتر به نام «آیا این یک اتاق است» ساخته شده است. نمایشنامه ای که اولین بار در سال 2019 در آمریکا به صحنه رفت و به طور کامل با شیوه تئاتر واژه به واژه نوشته شده بود. این متن پیاده شده کامل صداهای ضبط شده از بازجویی اف بی آی با ریلیتی وینر کارمند سابق اداره امنیت آمریکا در خانه اش است. ریلیتی که کارمندی منحصر به فرد مسلط به فارسی، دری و پشتو است، اطلاعاتی محرمانه را در اختیار یک رسانه قرار داده و درز این اطلاعات او را به مجرمی امنیتی تبدیل کرده است. آنچه ما در فیلم می بینیم واقعیت تام و کامل واقعه است. علاوه بر کلمات حتی در ساخت فضا و شمایل شخصیت ها فیلم به شکلی دقیق به واقعیت وفادار است. اگر به ریشه ساختار فیلم که همان تئاتر واژه به واژه است بازگردیم کارکرد فرم فیلم «ریلیتی» را بهتر درک می کنیم؛ فرمی که اگرچه اتکایی وسواس گونه بر واقعیت دارد، اما به هیچ وجه در ساختار عادی شده و محافظه کار واقع گرایی پیش نمی رود، بلکه ساختار را از خود واقعیت می گیرد و در عین حال قالبی جذاب به لحاظ نمایشی می سازد؛ قالبی که در ماهیت خود کارکرد و پیچش هایی سیاسی پیدا می کند. عبارتverbatim  به منبع اصلی مکالماتی که در نمایشنامه استفاده می شود اشاره دارد. نمایشنامه نویس کلماتی را که مردم در طول یک مصاحبه یا تحقیق بیان کرده اند ضبط یا رونویسی می کند یا اینکه از سندها و گزارش های رسمی موجود برای کار خود بهره می برد. نویسنده با ویرایش و تنظیم مجدد یا قرار دادن اسناد و گزارش ها در یک پس زمینه ی دیگر، نمایشی را شکل می دهد که در آن بازیگران در جای اشخاصی که از کلماتشان استفاده شده قرار می گیرند. در فیلم تینا ساتر با نمایش اسناد و بازی با جنس صدای مصاحبه که گویی از یک نوار ضبط شده به صدای زنده صحنه تبدیل می شود، این فرم خود را نشان می دهد. از خصوصیات فرم فیلم یادآوری مداوم منبع و واقعیتی که اثر بر آن متکی شده است. وقتی درامی همچون درام فیلم «ریلیتی» تنش و گرمای خود را پیدا کند و مخاطب را با خود همراه سازد آنگاه این فاصله گذاری آگاهی بخش – برای به یاد داشتن واقعیت و غرق نشدن احتمالی در تخدیر همراه با فراموشی درام- خود به یک اصل مهم در کارا ساختن زیباشناسی و فرم فیلم تبدیل می شود.

علاوه بر ارتباطی که روایت فیلم با اسناد و صداهای حقیقی پیدا کرده است ما با نقاط مجهول و ابهامات و جامانده های اسناد نیز روبرو هستیم؛ یعنی حفره های واقعیت در فیلم تبدیل به بیانی از حقیقت شده اند. اینجا با این تمهید، فیلم بُعدی تازه از واقعیت را پیش چشم می گذارد و علاوه بر جاذبه ای سینمایی و پیچیده سازی داستانگویی می تواند حقیقتی را افزون بر تمامی منابع واقعی بر ماجرا بتاباند. خصوصیت منحصر به فرد دیگر فیلم و ارزش افزوده ای که برای واقعیت ایجاد می کند بعد روانشناختی ماجراست؛ نمایش خلوت، ایجاد احساس خشمی که در پس آرامش ریلیتی است به ظرافت های سیاسی مدفون در فضای امنیتی آمریکا -خاصه در دوران دونالد ترامپ- پیوند می-خورد. نتیجه این روند این است که واقعیت در ارتباط با یک تحلیل ریشه ای و تأمل برانگیز روانشناختی و سیاسی عمیق تر درک می شود. اینگونه علاوه بر روان ریلیتی و نسبت آن با دگرگونی های سیاسی، زیرلایه ی اخلاقی، دیدگاه های شخصیت و سبک زندگی او وارد فضای فیلم می شود و ریلیتی وینر فیلم تینا ساتر واقعی تر و هم زمان دراماتیک تر می شود. شاید همین نقطه درخشان ترین نکته فیلم «ریلیتی» باشد، به این معنا که فیلم هر چه بیشتر به درون واقعیت پا می گذارد به لحاظ جاذبه های داستانگویی سینمایی نیز اثرگذاری بیشتری پیدا می کند.

واقعیت همواره پراکندگی و نابسامنی های خاص خود را دارد. به وجود آوردن یک کل منسجم از واقعیتی با نشانه های پراکنده و جزئیات متعدد نیازمند یافتن ریشه ها و ساختن روایتی دقیق با تحلیل پس-زمینه های یک ماجراست و فیلم «ریلیتی» اثری است که این روایت دقیق و منسجم را به خوبی از درون خرده های واقعیت و عناصر و نشانه های متکثر به وجود می آورد و منتقل می سازد، بدون اینکه چیزی ورای واقعیت ساخته شود یا خاصیت مستندگونه فیلم را مخدوش کند.    

تماشای «ریلیتی» در نماوا

دکمه بازگشت به بالا