عمومی

دولت علیه کرونا: ارتباطات ، رسانه ها ، ایجاد اجماع ، محلی و قوی

محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

من فکر می کنم که همه دولت ها با چالش کرونا مشکلات جدی خواهند داشت. نوام چامسکی ، زبان شناس و فیلسوف آمریکایی معتقد است که دولتهای امروز برای کارهای کوچک خیلی بزرگ هستند و برای چیزهای بزرگ نیز کوچک هستند. تصور چامسکی این است که به عنوان مثال دولت آمریکا می تواند ظرف دو هفته عراق را اشغال کند ، اما همین دولت نمی تواند کاری را برای تغییر اوضاع یا دستیابی به ثبات در خاورمیانه و خود عراق انجام دهد. بخشی از عدم موفقیت دولت در رسیدگی به موضوعاتی مانند تغییر اوضاع یا ثبات در خاورمیانه ، نتیجه این مشکلات مخرب است. من بارها و بارها در نوشتارها و سخنرانی ها و حتی اخیراً در بحران کرونا توضیح داده ام ، در یک فایل صوتی که از مشکلات مخرب ، تعاریف و راه حل های نادرست خبر ندارد ، فناوری غلبه بر آنها نامشخص است و موفقیت در حل مشکلات نامشخص است. تعداد بیشماری هستند دولت ها بطور خاص با مسائلی روبرو هستند که میزان توانایی های آنها را نشان می دهد.

دولتی که می خواهد مشکل مخرب را حل کند – و به طور دقیق تر می خواهد آن را رفع کند زیرا چنین مسائلی راه حل خاصی ندارند و ممکن است هرگز ناپدید نشوند بلکه کمیاب بماند – باید دارای قابلیت هایی باشد که اکثر دولتها در سراسر جهان از آنها استفاده نمی کنند. این یکی از توضیحات مربوط به ناکارآمدی و بی کفایتی دولت ها در برخورد با چنین مواردی است. پاسخ سؤال چامسکی در مورد خرابکاری و ناسازگاری دولتها در واقع عمدتاً به این واقعیت نهفته است که فناوری و استراتژی اشغال عراق برای هزاران سال (استفاده سنگین از نیروی نظامی) برای انسانها نامرئی بوده است (بدون استفاده از نیروی نظامی). آنها این کار را انجام می دهند ، همانطور که در طول تاریخ انجام داده اند) و نیازی به تغییر رفتار میلیون ها انسان نیست ، و آنها فقط به سخت افزار نظامی متکی هستند تا بتوانند کار درست را انجام دهند ، اما موضوعاتی مانند غلبه بر کورونا نیست.

غلبه بر کرونا هیچ راه حل یا فناوری شناخته شده ای ندارد که روی آن اجماع داشته باشد. هرگونه راه حل ، از قرنطینه گرفته تا استفاده از فشار اجباری در برابر افراد غیر مسئول ، بستن یا اطلاعات برای ارتقاء آگاهی و سلامت عمومی ، و بسته های حمایتی اقتصادی و اجتماعی برای بیماران شریان بیماری کرونا مورد اختلاف است. شکست Corona نیاز به هماهنگی کار سازمان هایی از بخش بهداشت و درمان تا سازمان های اقتصادی و شهرداری گرفته تا ارتش ، نیروی انتظامی ، ترافیک و سازمان های عمومی دارد. با کنار هم قرار دادن این نیازها برای غلبه بر کرونا ، مشخص شد که دولت باید خصوصیات زیر را داشته باشد.

اول دولت باید ارتباط بین همه سازمان ها و بازیگرانی که برای غلبه بر کرونا همکاری می کنند را تسهیل کند. دولت باید به عنوان “تسهیل کننده ارتباطات” عمل کند. شبکه ها باید حداقل در سطوح زیر ساخته شوند: 1- شبکه بین افراد (تأثیرگذار اصلی ، تصمیم گیرندگان و تصمیم گیرندگان باید بهم پیوسته شوند) ، 2. شبکه های مردم و سازمانها (تأثیرگذار با برنامه خاص باید سازمانهای موثری باشند) شبکه سازمانهای دولتی (شبکه ای از سازمانهایی مانند وزارت بهداشت ، وزارت کشور ، شهرداریها و غیره) ، 4- شبکه سازمانهای دولتی و خصوصی (شبکه سازمانهای بین دولتی) و بخش خصوصی (مانند تهیه کالاها و خدمات) ، 5. شبکه سازمانهای دولتی – سازمانهای غیردولتی . این شبکه ها از قبل تا حدی در دولت های توانا و توانمند وجود دارند و ظهور آنها نشان دهنده سطوح مختلف توسعه است اما اگر دولت فاقد این شبکه ها باشد ، دولت باید در مواقع بحرانی به عنوان یک تسهیل کننده برای شبکه های مهم عمل کند. این بدان معناست که دولت باید در دفتر مرکزی کرونا تانک های اندیشه ای داشته باشد تا اقدامات لازم برای کاهش بحران را تعریف کرده و اتصالات شبکه لازم برای پیشبرد این رویه ها را تعریف کرده و براساس آن عمل کند.

دوم شبکه ها و طراحی های تسهیل شده دولتی به داده هایی نیاز دارند که برخی از آنها در دسترس هستند و برای عملکرد مؤثر باید سریع تولید شوند. داده های فعلی و آنچه به سرعت تولید می شود باید برای آن بخش از شبکه مورد نیاز ارائه شود. افراد و سازمان های شبکه باید توانایی تبلیغ نیازهای داده خود را داشته و در عین حال توانایی تجزیه و تحلیل داده ها و تولید اطلاعات را نیز داشته باشند. در اینجا دولت نقش تسهیل کننده برای تبادل داده را ایفا می کند. این نقش هنگامی که سازمانها معمولاً از به اشتراک گذاشتن داده ها دریغ می کنند بسیار مهم است. دولتی که این داده ها را به اشتراک گذاشته و تولید می کند و قابلیت پردازش آن را ایجاد می کند ، باید به ابزارهای اطلاعاتی مجهز باشد. آنچه دولت انجام می دهد (هم شبکه ها و هم پردازش داده ها) باید با جامعه به اشتراک گذاشته شود. جامعه باید از آنچه انجام شده است برای ارتقاء توانایی فرد در دریافت اطلاعات و اعتماد به دولت در کار است آگاه باشد. مهم است که هر اقدامی که صورت گرفته باشد ، ایجاد اعتماد به نفس است. هیچ مشکلی مخرب در صورت عدم اعتماد نمی تواند حل شود زیرا عدم اعتماد به نفس یک مانع جدی برای رویکرد جامع برای حل مسئله است و برای مضرات بسیار مهم است.

سوم دولت با ترکیبی از همکاری های تسهیل کننده شبکه ، تولید داده ها و به اشتراک گذاری ، و به روزرسانی داده ها و تجزیه و تحلیل های اطلاعات شفاف که تا حدودی در برابر قابلیت های درگیری بین سازمان های بالقوه و همچنین کلیه سازوکارهای موجود در جامعه برای گفتگو کار می کند ، عمل می کند. ضرب و شتم ، به عنوان یک سازنده اجماع عمل کنید. همانطور که در ابتدای یادداشت نوشتم ، همه مسائل مخرب راه حل های ضد و نقیضی دارند. قرنطینه کردن یک شهر یا بستن آن را در نظر بگیرید. مخالفان و حامیان زیادی وجود دارد که هر یک نشانگر جنبه هایی از نتایج است که غالباً ناشناخته هستند و فقط در زمینه تجربه شخصی افراد تصمیم گیرنده و تصمیم گیرنده معنی دارند. اگر دولت در تولید و پردازش داده ها ، به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل داده های خود و ایجاد گفتگوی اجتماعی در مورد آن کار خوبی انجام دهد ، فرصت بیشتری برای اجماع وجود دارد. این کار باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود ، به ویژه هنگامی که هیچ روش تصمیم گیری روشنی یا حتی تصمیمات بن بست وجود ندارد که بر اساس اقدامات نظارتی و دولتی قبلی اتخاذ شده باشد. دولت باید از همه ابزارهای اجماع استفاده کند. فرمان واحد پس از طی مراحل اجماع مهم است.

چهارم مانند سایر مسائل مخرب ، Corona ماهیت محلی دارد. مکانیسم انتشار هاله در قم حداقل در مراحل اولیه در رشت تا حدودی متفاوت است. حرم پیغمبر در قم معصوم است اما در رشت نیست ، بنابراین کار برای جلوگیری از آن در این دو شهر متفاوت است. فرهنگ ها ، سازمان های اقتصادی و مقاماتی که بر روند پیشگیری تأثیر می گذارند بصورت محلی فعالیت می کنند. اشتباه بزرگ این است که برای یک مشکل بدخیم که در طول زندگی تغییر می کند (و به ویژه در مورد تاج ممکن است باعث تغییر و تغییر خود ویروس شود و خصوصیات آن را تغییر دهد ، علاوه بر تغییر خصوصیات اپیدمی عروق بیماری کرونا) و به همان اندازه پیچیده شود. عمل محلی در امور Corona به معنای دادن اختیار ویژه ای به فرمانداران بر روی مراحل محلی است. در حقیقت ، تمام آثاری که تاکنون ذکر کردم باید توسط حاکمان بصورت محلی تکرار شود. یعنی تکثیر شبکه ، پردازش داده ها و اجماع در سطح محلی توسط والیان و مقامات محلی انجام می شود. بزرگترین شبکه ای که باید توسط دولت اداره شود شبکه ای از شبکه ها در سطح ملی و استانی است. این شبکه کلی است که پاسخ ملی و همزمان را به اپیدمی عروق بیماری کرونا امکان پذیر می کند.

پنجم دولت / دولتی که از ویژگی ها و رویه های مشخص شده در بند 1 تا 4 برخوردار باشد ، و شما باید قادر باشید به سرعت عمل کنید حتی اگر قبلاً این کار را نکرده اید. ماکس وبر ، جامعه شناس آلمانی ، تعریفی از دولت دارد که دقیقاً در این مقطع در تاریخ ایران قرار دارد. دولت یک نهاد سازمانی است که دارای صلاحیت درگیری در خشونت مشروع در یک منطقه خاص است. دولت باید اقتدار خود را در سطوح مختلف اعمال کند. هر تصمیمی که در شبکه های ایجاد شده با داده هایی که تولید و پردازش می شوند ، در فرآیندهای اجماع و مجهز به مقیاس ملی و محلی ، باید با اقتدار اجرا شود و دولت باید حق خود را برای استفاده از خشونت مشروع اعمال کند. واضح است که تصمیماتی که جزء نتایج چهار فرآیند ارتباطی ، پردازش داده ها ، سازگاری و تفکر محلی نیستند آنقدر از واقعیت ناخوشایند جدا نیستند که مدیران آنها را نادرست و غیر منطقی تلقی می کنند ، این بدان معنی است که حداقل توانایی دولت در اجرای آن وجود دارد. آنها می دهند. مرجع محصول یک شعار ، فریاد یا خشونت عملی نیست ، بلکه محصول فرایند است.

حتی اگر آینده را بر اساس تجربه چین تخمین بزنیم ، باید انتظار داشته باشیم که بحران کورونا در دو یا سه ماه آینده کشور را آباد کند. در بحران عجله ای وجود ندارد ، بنابراین اگر دولت و نظام هنوز توانایی انجام آنچه در این مقاله گفته می شود را جذب نمی کنند و از آنجا که عقل گرایان آن را عاقلانه می دانند ، باید آن را تکمیل کرده و آن را اجرا کنند. بدیهی است که چنین رویکردی به افراد متعهد به حل مسئله ، مشارکت کامل ، توانایی ذهنی برای درک و توسعه این رویکرد و اقتدار کافی برای پیگیری آن نیاز دارد. . قدم بعدی تبدیل همه جنبه های این پیشنهاد به یک برنامه گام به گام است. این نکته را هم باید در نظر داشت که چنین رویکردی تمام جنبه های موضوع ، به ویژه خود اپیدمی کرونا را در بر می گیرد و کنترل آن را ضمن اولویت به سلامت جامعه و شهروندان ، کنترل می کند و تا حدی برای کنترل پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی آن نیز کنترل می کند. لازم است

سرانجام ، من می دانم که عمل کردن بر اساس این متن چقدر دشوار است ، اما امیدوارم که دولت ها در مواقع مقتضی فرصتی برای آنها فراهم شود که با مسائل پیچیده ای مانند کرونا ، به عقاید قدیمی ، رویه ها و رویه ها روبرو شوند. از شر خود خلاص شوید ، به ناکارآمدی عمل دائمی اعتقاد داشته باشید ، یا مشروعیت گذشته را تخریب کنید تا راه دیگری جز تجدید نظر وجود نداشته باشد. اینها لحظات تاریخی هستند. در لحظه ای از شکست و فساد ، پتانسیل اصلاح مسئله و توانایی انطباق با حل مسئله ، عزت نفس را ایجاد می کند و انرژی عاطفی بهبود باعث تحرک ، اعتماد به نفس و دانش می شود. ذرات تغییر می کند. این مهم است که روش های قدیمی برای حل مسئله مهم نیست و بازیگران باید به سقوط اعتقاد داشته باشند و سعی نکنند آن را به هر قیمتی نگه دارند و جلوه ای از موفقیت را نشان دهند.

جهت دیدن مقالات بیشتردر مجموعه مطالب عمومی کلیک کنید 


منبع خبر: دولت علیه کرونا: ارتباطات ، رسانه ها ، ایجاد اجماع ، محلی و قوی

مسوولیت کلیه محتوای سایت بر عهده منابع اصلی بوده و بانک مشاغل اینفوجاب هیچ مسوولیتی در قبال محتوا ندارد.

دکمه بازگشت به بالا