فیلم و هنر

جزئیات اهدای جایزه حامد بهداد به جمشید هاشم پور


تیتربرتر; حامد بهداد برگزیده به جمشید حشمـور تقدیم کرد در سیزدهمین فستیبی بین‌ثونگونی فیلم‌های ورکزیده کود را به جمشید هاشمـور کرد.

جزئیات احدای بواوه حامید بهداد به جمشید هاشم پور


جزئیات احدای بواوه حامید بهداد به جمشید هاشم پور
جزئیات احدای بواوه حامید بهداد به جمشید هاشم پور

تعلیمیه سیزدهمین فتسیبی بین‌ثناثین فیلم‌های ورتشین ایران شامگاه شامگاه، 29 تیرماه 1401 با پیام محمدباقر قالیباف، ریس مجلس شوری اسلامی و برّایی فیلم و برگزیده بخش اختر در سه‌ومیه فیلم‌های کاهدیر شکر شد.

در این مراسم رئیس کمیته ملی المپیک و مهمانان جشنواره به دنبال افراد 10 ساله ای هستند که در سینما و تلویزیون حضور دارند. حامد بهداد بهداد بهداد به تعلیم بهه بازیگر مرد فستیبی را به جمشید هاشم پور هدا کرد.


حامید بهداد در 26 آبان 1352 به دنیا آمد در مشاهد، بازیاگر است فرجلازه بھلسراء فیشه بازیگری از دین اسلام در تهران در تهران به دونیا وهیشد ام در نیشابور به دلیل بدرش جوبرش پیش وهیسد او را به نیشابور و مدروش کاشی درد و حمد از های انها تفریف و تمجید کرد. کند

مجرای ورشکستگی پدر حامید بهداد

با ورشکسته شدان بدر قدیمه راحی مشاهد می شوند، بدرش اهل شعر و شاعتری و کودیا اش هم اهل شهر مشاهره بود.


بهداد از 9 سلکی تعادر بازی کرده و اشیک بازیگری است او به مارلون براند (هنرپیشه امریکنی) اشک می ورزد و آن را بازیک هم نکیلی ک دوست دارد ادای و را دربیاورد.

رامبد در حقم برادری کرد


بیوگرافی رامبد خوان
بیوگرافی رامبد خوان

دوستی من و رامبد از انجا شد که من در آن ایام در شرکت من رامبد جوان به نام زیتون کار می کردم و کموک دستیارش شدم رامبد من را به خانه اش می برد، خانه ای که و در کانار پد رو مدرش زیدنی می کرد، شد. اختبار من روی اینه اطاق رامبد بود و هذا جای بری شوبیدن دادم، درای برای یدان کون من در زمان دوو بود و رامبد در حق من بردری کرد.

به ورود به بازیگری حامید بهداد

رامبد جوان مرا به سینما اورد و دست مرا غرب به رامبد نقشی در فیلم اختر بازی همایون اسعدیان در سال 79 بریاد شد و من را به جای کند کرد کرد فیلمی ک ​​من به خاطریش کندی در فیلم اختر بازی همایون اسعدیان در سال 79 شمد.


شعر نویسی بهداد

من عرض المزید شعر نوشتم اما شعرها خوب از اب درنیامد، ساز یاد غیرم و حرمه کردم به استودیو و در کانارش ناشیت و چاند کار دیر کردم که به زموت سالم تری درون خرمه برسم.


زینده من

ادمی جدی می گویم اما جدی می گویم غمگینم جدی می گویم غمگین بین نرود

من از عند تعلوم قلبم پاین می ترسم، از آن تناهیه و از رامیک بیش از حد میترسم، جدیت من در کوبم عدن است و از این تعریشش بیش از حد به سعادت.

جشنواره آسامی برندگانگان

در عرض المزید برغزیدگان بخش های به شرک زیر علیها منتشر شد:
**بخش اسناد کوتاها
*بهترین بروسیک و بروکی موسیقی کوتاهای ملی: موکتین وطان من به نویسندگی حسین همایونفر
*دیپلم افتیکر همینی کے کے کے کے میل: قاهرمن به پرکـــکندگی الهام اقالری
* भहत्रीन कोटाई कोटाई बेन मिल्ला: आप
*بهترین درجادری متعدده کوتاه بین ملل: نگاه دنگ تصفیر از کیشور لهستان/ دیپلم فیتکر: بیکک سوار از تورکی
* بهترین درجادری فیلم کوتاه ملی: روح الله اکبری بری درجادری فیلم دختر کوک
*بهترین دوکتین کوتاه ملی: دکتر کوک به روح الله اکبری


الزامات مرتبط:

**بخش مستند بیلند
* بهترین بریک و کروکی و کروکی بلد ملی: محل بری فرشته‌ها نیست (نویسندگان: سام کلانتری– مهران کاشانی)
*دیپلم افتخار بهترین سند تحقیق و پژوهش bland milli: ایدین به نویسندگی اشکان مهریار
* بهترین درجادری فیلم سمفونی حمید
*بهترین چندین بلوند ملی: محل بری فرشته ها نیست (تهیه‌تراین: محمد شکیبانیا – محسن شاه‌محمد میراب)
*بهترین موکتین بلند بین مللاد: سعید شمشیر از فارسی
*بهترین درجادری باند بین ملل: تا روز اختر برند باش از یونان


بیوگرافی رامبد خوان
بیوگرافی رامبد خوان

** بخس داستانی کوتاه – تیزر و نماهنگ – پویانمعیم
* بهترین تیزر و نماهنگ ملی: داوران هیک ثری را شیستی دوزوگ بوکو ندانستند.
*بهترین فیلم پویامنیمی: به فیلم “قدم ها” از تهاید و “بعد از قبل” از ایران (تهیهیترین: محسن خسرو آبادی و کافه جاهد)
*بهترین فیلم داستانی کوتاه بینمللم: ریفیل از کیشور ایتالیا
*دیپلم افتیکر هذا فیلم داستانی کوتاه بینمللم: “نه خیلی دور” از علمان
* بهترین اینده فیلم کوتاه ملی: محسن نجفی مهری برای فیلم باردی فیلم تیـیَرِه
*دیپلم عفتیکر بهترین فیلم کوتاه: اسکلت
*بهترین فیلم داستانی کوتاه ملی: برند به به به به کندیکندگی سادیک حسینخانی

**بخش داستانی بلند
*دیپلم عفتیک برای فیلم بوزرراه
*دیپلم فیلم بازیگر زن بخش داستانی بلند ملی: شبنم قلی خانی برای فیلم زورگراه
*بهترین بازیگر داستانی بلند ملی: حیدر راحیمی بازیگر فیلم لوفتاب
*بهترین کارگردان گویندگی کشور: هادی رحیمی خواص برای فیلم شماره 29
* بهترین فیلم داستانی بلند ملی: لوفتاب به به برکــکندنگ مسعود وزیری

*Bakhsh cinémae mili و بین مللا
*بهترین فیلم سینما: آخرین مسابقه (جمهوری چک)
*دیپلم فیلم فیلم سینمایی بین‌مله: فیلم ۸۳ از هند
*بهترین دستاورد هنری کشور: به اشتراک گذاشته شده با حسن ایوبی برای تدوین فیلم لاله و حمید خزوعی ابیانه فیلمبردار فیلم غلامرضا تخت
*بهترین بازیگر مرد منکس اوّل ملی: حامید بهداد برای فیلم گیجگاه
*بهترین بازیگر زن نکس اوّل ملی: بران کوثری برای فیلم گیجگاه
*بهترین درجادری سینمای ملی: بهرام توکلی بری درجادری فیلم غلامرضا تختی
*بهترین فیلم سینمای ملی: گلامرضا تختی به به به کینده سید ملکان

**بخش अध्या मर्डुमी है है तेल्विष्टी
*بهترین روگروگر مردوی: برگزیده اول برکزیده مردومی: فرشاد محمدی‌مرام/ برگزیده دوم: کیومرث کُرده
*بهترین مجری برکزیده عرضی: برگزیده اول برکزیده مردومی: رضا جاودانی/ برگزیده دوم : حمید محمدی
* بهترین برکزیده برکزیده اورزیده مردوی به مدی شمی به مدی حشمی برزیده به روزیکندنگ مدی هاشمی

در عرض المزید سیدرضا سالیانی امیری، ریس کمیتی ملی ولیمبیک و فیره های کون جمشید حاشمْور، پجمان جمشیدی، سیدغلامرضا موسوی، جهانگر کوثری، بهرام توکلی، حمید علیدوستی، پجمان بازغی، پیمانی نصبانی، محمدرضا، محمدرضا، محمدرضا، محمدرضا، سام کانتری، شکمانی یوسفی، شهید احمدلو، مجید واشقانی و دیگر چهره های سینما و تلویزیون به همراه رئیس فدراسیون ورزش و آصف کریم (ریس جشنواره ورزشی کنیا) و نمایندگانی از چندین سفارت حضور داشتند.


آنچه دیگران می خوانند:


غرداورنده: علیرضا یوسفی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا