دانش و فناوری

تیک تاک و اینستاگرام منبع خبری 40 درصد از جوانان!

تیک تاک و INSTAGRAM از تنکیک های کلیکی محبوب بوده و کیدید دراند. هال به نازر می‌رسد آن دو نتیکی کلیکی موردن کابری 40 درصد از جوانان می‌رسد.

قیمت روز گوشی های بازار ایران

अधिक तिक त؟ हाल ताच गुजुल गुजुल ، मुभाबाय आसागर व तक तक बाय आन स निज निज स स स स स स.

بیشتر بخوانید: برنامه BeReal؛ راقیب instagram به اختبار محبوب‌ می‌شود

تیک تاک و INSTAGRAM مورمن خابری 40 درصد از جوانان!

اخیراً محبوبیت اپلیکیشن اینستاگرام و tiktok توسط موتور جستجوی گوگل و گوگل مپ مانند اپلیکیشن قبلی در بین جوانان بهبود یافته است.

Fortune Brainstorm Tech 2022 Fortune Brainstorm Tech 2022

مدلونت جوان یتنترنت، انتزرات و طرزفکری را که به آن عادت کردیم، هندیل و سکلاتی ک آنها می‌پرسند کملا ایپرسند است.

تیک تاک و اینستاگرام

یک مطالعه تحقیقاتی که توسط گوگل بر روی جوانان آمریکایی 18 تا 24 ساله انجام شد، تقریباً 40 درصد از جمعیت جامعه در حال جستجوی رستوران در اینستاگرام و گوگل هستند. این موضوع برای مدت طولانی توسط گوگل قابل استفاده است.

با این حال، مصلیتا گوگل برای هل این مشیل و زید زید، کاره‌ای می‌اندیشد و سای می‌کند خود را با آن فوک دهد. در غیر انسورت موقعیت است حزرهای زاید را متحمل شود.

मेहार मार्च दर तकरातो:

.

نازر شما براه آن دو فرامه کیست؟ شما اخبار خود را با وازیاز از که میدیا می‌کنید؟ خود را در بخس کامنت ها با تکراتو در میان لیکی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا