دانش و فناوری

تلگرام به‌زودی امکان اتصال به ایمیل برای محافظت از حساب کاربری شما را فراهم می‌کند

بر اساس لهمه تشاهلات نصرعشدا، بر اساس لهمه تشاهلات نصفرشدا، برحالً تلغرمه درحال کار بر روی تعریف جدیدی است که به جمعیت میکند از حسبهای خود کودفت کند. ویژگی آینده این است که شما قادر خواهید بود حساب خود را از طریق ایمیل و تلگرام محاسبه کنید و هر بار که وارد دستگاه جدیدی می شوید برای تایید پیام استفاده می شود.

قبعد ایمیل در تلیکرم

اگر چه تلگرام در آن تاحت در اشتراک قرفت است تا حیث دعلامی برامون را به‌طور رسمی به‌اشتراک نگورد; اسکرین شات از توسعه دهندگان و مهندسان برنامه، الساندرو پالوزی، در تعریف درحالتعلقه را نشان می دهد.

می‌توانید ویژگی جدید را در عکس‌ها ببینید، بنابراین کاربران می‌توانند یک شناسه ایمیل برای “ایمن نگه داشتن حساب خود” اضافه کنند. این ویژگی همچنین شامل یک گزینه Sign in with Google برای کسانی است که از حساب Gmail استفاده می کنند.

قبعد ایمیل در تلیکرم

قبعد ایمیل در تلیکرم

پالوزی اسکرین شات های دیگری را نیز به اشتراک گذاشته است که نشان می دهد این ویژگی در تنظیمات حریم خصوصی و امنیت در اپلیکیشن تلگرام تصمیم گیری شده است. علاوه بر آن، دکمه تغییر ایمیل نیز وجود دارد.

درحال‌حاظر، تلمرج یک تعریف عرض المزید دو تحاثی را رائعا می‌دهد به همی‌دهد از کسب‌های خود کود کُد کند. ین به شما مجموعه می‌دهد حساب خود را با یک رمش عددلی کید یمن کید و باید از آن رمش بری برای برنامه در دراشت جدید کید کید کد. بااین‌حال، ازئنجایی‌که این تعریف از یک رمش تابیش‌تعریف‌شدا اوزیپر می‌کند، به‌اندزه قبعدی ک در ورود را ازتریک ایمیل فریش کیند، ایمن نیست.

نازر شما برامون از ایمیل بری فریح هویت و وورود به اکانت خود در دراست دیگر به نتون قبضه اینده تلکرام کیست؟نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا