دانش و فناوری

اینستاگرام اشتراک پولی ریلز و پست‌ها را برای افزایش درآمد سازندگان معرفی کرد

اینستاگرام ویژگی‌های اشتراک‌گذاری جدیدی را برای Reels و Posts معرفی کرده است تا به توسعه‌دهندگان کمک کند ورودی‌های خود را افزایش دهند و اپلیکیشن را نسبت به رقیب فعلی خود یعنی TikTok جذاب‌تر کنند.

در اینستاگرام به اشتراک بگذارید

اینستاگرام صبح امروز را به اشتراک بگذارید مارک زاکربرگ، مدیرعام المتا، تحمیل شد. به‌قفته‌ی وی, سازندگان مجوهرد بریا به‌گونه‌ی به‌اشتراک میکندن به‌غونه‌ای به‌اشتراک میکندن کے کے کہہ از از فہوورها می‌کہ بہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

پیش از آیین، می‌شد که در اینستاگرام به‌زودی سوابت پولی برای سازندگان نصفید می‌کند. الساندرو پالوزی استوری های فیلمی است.

در اینستاگرام به اشتراک بگذارید

در اینستاگرام به اشتراک بگذارید

به‌گفته‌ی اینستاگرام، اشتراک‌گذاری ویژگی‌های ویژه در شبکه اجتماعی به سازندگان این مجموعه را می‌دهد تا با ایندای منتکتو و عربیات بنلاسی، به کسب کرده و به فالوورهای کود کود برک‌تر شوند.

از زمان آنتاک توریومی آلفا در ماه جانوریه، دهها هزار بدون در حولیت‌متده ایکونه به سایت پولی INSTAGRAM استانگاد دراند.

در انجاز سه ویزگی برتر هادت جدید شبایمی instagram وهید است:

اعضای چت:

چت‌های مشترکی که توسط مسنجر پشتیبانی می‌شوند می‌توانند مستقیماً از صندوق ورودی یا داستان ایجاد شده توسط سازنده دسترسی داشته باشند و پس از 24 ساعت به‌طور خودکار بسته می‌شوند، بنابراین سازندگان می‌توانند موجودی خود را ذخیره کنند و تصمیم بگیرند که چه زمانی و چگونه با مشترکین خود ارتباط برقرار کنند.

چت های معمولی می توانند حداکثر 30 نفر را پشتیبانی کنند، بنابراین سازندگان می توانند در هر زمان ارتباط خود را حفظ کنند.

وابسته به پست و قرقره:

کمنتنی که در فریفل سازندقان جوده دارد، راح تحمیل بریا استفون قابلیت جدید و حفظ جامعه است. اینستاگرام محتوایی را وابسته به عنوان پست یا Reels ارائه می دهد، بنابراین مشترکین آن می توانند در نظرات شرکت کنند و از برند لذت ببرند.

نماد به اشتراک گذاشته شده وابسته به نمایه:

इकोन मुद्धान प्राश्वानी दर प्रण्वेष्टी कर्बर में बह‌नमिश मोडाइर्दह و بیانگر عز از کنتمنت کنگری و سبائــقدی پستُها و Reels فید فید کریدہ است.

نازر شما در مورد سبعق پولی INSTAGRAM برای سازندگان به‌منظور کسب آن‌ها از نیکی کیت کیستامیک؟نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا